VIC DANA: Crnogorac u ratu

VIC DANA: Crnogorac u ratu

Djed Crnogorac okupio unuke oko ognjišta i krene pripovijedati svojet ratne priče:
- Bilo je to onog dana kad su Njemci zauzeli selo i zarobili svu mušku čeljad. Poslije pola sata glavni oficir iziđe pred nas i kaže da će polovinu strijeljati, a polovinu silovati ...

Na to nastane tišina, a jedan unuk u čudu upita:

- Đede, a što su tebi učinjeli?

A ovaj će:

- Mene su, bogami, strijeljali!

0 Komentara:

Komentiraj članak