Uvid u plaću uskoro u kunama i eurima, a prva u europskoj valuti stiže u siječnju

Uvid u plaću uskoro u kunama i eurima, a prva u europskoj valuti stiže u siječnju

Poslodavci od 5. rujna ove godine svim zaposlenima moraju iskazati ukupni iznos plaće u kunama i eurima, a prva plaća u eurima bit će obračunata i isplaćena za prosinac u siječnju 2023. godine. Na isti način obračunavat će se i isplaćivati ugovori o djelu, studentski ugovori i autorski honorari.

Poslodavci i zaposlenici neće morati samo zbog uvođenja eura potpisivati nove ugovore o radu, ali iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sličnim aktima moraju biti iskazani u eurima.

 

Zaštićeni računi

Prema Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, poslovni subjekti u razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja od 5. rujna ove godine moraju na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa, kao što su božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za rad, naknada za prehranu i slično, dvojno iskazati samo ukupni iznos isplaćen radniku na račun. Poslodavci koji plaću za kolovoz isplaćuju 4. rujna ili prije nisu je dužni dvojno iskazati.

Ako se božićnica, regres i slične naknade iskazuju na posebnim platnim listama, na njima su također obvezni dvojno iskazati ukupni iznos.

 

Visina plaće utvrđena u ugovorima o radu obvezno se preračunava u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. U slučajevima kad radnik plaću dobiva djelomično na zaštićeni, a djelomično na redovni račun, poslodavci moraju dvojno iskazati samo ukupni iznos koji se isplaćuje radniku na njegove račune, dakle redovni i zaštićeni.

Kada je riječ o ostalim pravima i isplatama vezanima uz radni odnos, putni nalozi su izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja. Dodatno, iznosi neto honorara prema autorskim ugovorima i iznosi neto naknade u sklopu ugovora o djelu, uključujući i studentske ugovore, moraju biti dvojno iskazani.

Kako se omogućio brz i jednostavan prelazak na novu valutu, u Hrvatskoj udruzi poslodavaca kažu da su procesi prilagodbe na euro u svim djelatnostima i na mikrorazinama poslovnih subjekata počeli 2021. godine, piše Jutarnji.

1 Komentar:

Komentiraj članak