U Opuzenu se sastalo Povjerenstvo za mandarine

U Opuzenu se sastalo Povjerenstvo za mandarine

Na sjednici su predstavljeni rezultati mjerenja saliniteta na području doline Neretve te štetnosti djelovanja prodora slane vode u obuhvatu Donje Neretve, koje provode Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode i DUNEA u sklopu europskog projekta MoST.

Na današnjoj proširenoj Sjednici Povjerenstva za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije, u Opuzenu su uz članove Povjerenstva bili nazočni i djelatnici Zavoda za mediteranske kulture, Sveučilišta u Dubrovniku. Upriličene su dvije prezentacije na temu “Matičnjak visokih kategorija agruma, Pokušalište Čibača” i “Korelacija uzgojnih uvjeta i kakvoće uroda ranih sorata mandarine Zorica rana, Ichumare, Iwasaki u dolini Neretve”.

Matičnjak visokih kategorija agruma je projekt bezvirusnog matičnog nasada agruma, čije održavanje se provodi u Pokušalištu Čibača. Radi se o projektu financiranom u sklopu programa podizanja kvalitete matičnih nasada koje provodi Ministarstvo poljoprivrede. Temeljne aktivnosti Programa su nabava/ozdravljenje vrsta i sorata agruma – sortna lista RH, izgradnja tzv. mrežarnika, eksploatacija nasada i kao nastavak Programa – uspostava Regionalnog laboratorijskog centra za praćenje zdravstvenog stanja bilja, podizanje osnovnog matičnog nasada na otvorenom i introdukcija novog sortimenta.

Cilj predstavljenog stručno istraživačkog projekta o ranim sortama mandarina je utvrditi optimalne rokove berbe za spomenute sorte na lokalitetima kojima bi se pokrili sva mikroklimatski različita područja Neretve. Nadalje, ustanoviti obilježja sorata na ispitivanim lokalitetima i ponuditi prijedlog sorte za sadnju novih i obnovu starih agrumika za pojedine lokalitete. Lokaliteti obuhvaćeni ovim stručno-istraživačkim projektom su Vidrice, Jasenska, Bostanac, Modrič, Glog i područje Metkovića.

Na sjednici su predstavljeni rezultati mjerenja saliniteta na području doline Neretve te štetnosti djelovanja prodora slane vode u obuhvatu Donje Neretve, koje provode Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode i DUNEA u sklopu europskog projekta MoST. Predstavljen je i projekt Sustav navodnjavanja „Glog“ koji je završen, te za koji je ishodovana Uporabna dozvola koja još nije pravomoćna. Da bi se Sustav stavio u funkciju potrebno ga je predati na upravljanje certificiranim tvrtkama za koje će biti raspisana javna nabava – istaknuto je danas u Opuzenu.

0 Komentara:

Komentiraj članak