Tko daje najveće plaće u Hrvatskoj, a tko je najuspješniji poduzetnik?

Tko daje najveće plaće u Hrvatskoj, a tko je najuspješniji poduzetnik?

Financijska agencija objavila je podatke o najvećoj neto dobiti poduzetnika u 2020. godini prema područjima djelatnosti.
Šest područja djelatnosti bilježili su neto gubitak, a 15 djelatnosti neto dobit, . Svi poslovni subjekti razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. u jednu od djelatnosti po principu pretežnosti, odnosno u onu u kojoj ostvaruju najveću dobit. Godišnji financijski izvještaji sastavljeni su i obrađeni prema toj pretežitoj djelatnosti, iako su i druge djelatnosti kojima se bavi poduzetnik imale svoj udio u ukupnim financijskim rezultatima.

Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, bez financijskih institucija, njih 139.009, u 2020. godini, zapošljavali su 947.874 radnika, ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 45,9 milijardi kuna, gubitak razdoblja u iznosu od 25 milijardi kuna te iskazali neto dobit u visini od 21 milijardu kuna. Ako podatke promatramo prema konsolidiranom financijskom rezultatu (neto dobiti ili neto gubitku), u 2020. godini u 15 područja djelatnosti ostvarena je neto dobit, a u njih 6 neto gubitak.

Broj zaposlenih je smanjen

Poduzetnici u prerađivačkoj industriji (C) i trgovini na veliko i na malo (G) ostvarili su najveću dobit razdoblja u ukupnom iznosu od 21,1 milijardu kuna, što je 45,9% ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika RH (45,9 milijardi kuna). Poduzetnici u navedenim područjima djelatnosti imali su 427.437 zaposlenih, što je 45,1% svih zaposlenih kod poduzetnika RH (947.874 zaposlenih).

Broj zaposlenih u 2020. godini smanjen je u odnosu na 2019. godinu za 2.401 ili 0,3% (sa 950.275 u 2019. godini na 947.874 u 2020. godini). Najveći nominalni rast broja zaposlenih ostvaren je kod poduzetnika u području djelatnosti građevinarstva (6.345), trgovine (4.462) i informacija i komunikacija (2.162). Izraženo u postocima, najviši porast broja zaposlenih u 2020. godini, u odnosu na prethodnu 2019. godinu, bio je kod poduzetnika u djelatnosti građevinarstva (6,7%), informacija i komunikacija (5,1%) te u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (4,5%).

Najveća neto dobit iskazana je kod poduzetnika u trgovini na veliko i malo (G) i iznosila je 7,5 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 35,9%). Na drugom su mjestu poduzetnici prerađivačke industrije (C) sa 7,2 milijarde kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 34,1%), a na trećem poduzetnici u djelatnosti stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (M) s 3,4 milijarde kuna neto dobiti (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 16%).

Najuspješniji poduzetnik je...

Slijede poduzetnici u djelatnosti informacija i komunikacija (J) s 3,2 milijarde kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 15,1%) te poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (D) s 2,7 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 13%).

Najuspješniji poduzetnik u djelatnosti trgovine na veliko i malo (G) u 2020. godini je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice. Pretežita djelatnost društva prema NKD-u 2007 je 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima. Društvo je u 2020. godini iskazalo dobit razdoblja od 274,8 milijuna kuna i imalo 2.377 zaposlenih kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 9.276 kuna.

Na drugom je mjestu ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba sa 785 zaposlenih i ostvarenom dobiti razdoblja u iznosu od 208,1 milijun kuna, a na trećem PEVEX d.d. iz Sesveta sa 1.894 zaposlenih i 199,4 milijuna kuna ostvarene dobiti razdoblja.

U djelatnosti prerađivačke industrije najveću dobit razdoblja u 2020. godini u iznosu od 832,6 milijuna kuna ostvarilo je društvo PLIVA HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba, s 2.293 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 12.478 kuna.

Na drugom je mjestu društvo HOSPIRA ZAGREB d.o.o. iz Prigorja Brdovečkog sa 356 zaposlenih i ostvarenih 366,7 milijuna kuna dobiti razdoblja, a na trećem društvo HS PRODUKT d.o.o. iz Karlovca s 1.412 zaposlenih i 270,9 milijuna kuna ostvarene dobiti razdoblja.

Gdje su najveće plaće?

Uspoređujući djelatnosti koje su ostvarile dobit razdoblja u 2020. godini, najviše prosječne mjesečne neto plaće obračunali su poduzetnici u djelatnosti informacija i komunikacija (J) u iznosu od 8.706 kuna, što je za 45,8% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika RH (5.971 kuna). Slijede poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (D) s obračunanom prosječnom mjesečnom neto plaćom u iznosu od 8.286 kuna te djelatnosti rudarstva i vađenja (B) s obračunanom prosječnom mjesečnom neto plaćom u iznosu u iznosu od 8.254 kune.

0 Komentara:

Komentiraj članak