Sustav za izobrazbu lovca putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza

Sustav za izobrazbu lovca putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza

Praktično predavanje i usmeni ispit obavit će se u organizaciji saveza, a termini praktičnog predavanja, pismenog i usmenog ispita objavit će se naknadno.

S radom je krenuo sustav za izobrazbu lovca putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza na koju se kandidati sami prijavljuju.

Na poveznici https://hls-edu.hr su dostupne i upute za prijavu. Putem navedene aplikacije može se obaviti prijava, pratiti predavanja i pismeni ispit.

Po izvršenoj prijavi u kojoj je nužno ispuniti sve naznačene rubrike, HLS će izvršiti provjeru te kandidatu uputiti račun prema kojem će mu biti omogućen pristup predavanju.

Praktično predavanje i usmeni ispit obavit će se u organizaciji saveza, a termini praktičnog predavanja, pismenog i usmenog ispita objavit će se naknadno.

 

0 Komentara:

Komentiraj članak