Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika upućena u javno savjetovanje

Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika upućena u javno savjetovanje

Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2029. upućena je na javno savjetovanje koje će ostati otvoreno do 3. svibnja 2023. godine te će u tom roku svi zainteresirani moći dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Strategije.
Strategijom upravljanja imovinom definiraju se dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom pritom uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada. Na temelju iste Grad Dubrovnik će donositi godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, koji će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.
 
Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika usklađena je i s Planom upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a, kao temeljnim strateškim dokumentom za sve daljnje planove, odluke i strateške dokumente kojima će se uređivati život na području povijesne jezgre.
 
Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Strategije proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 
Tekst Strategije i obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na webu Grada Dubrovnika – https://www.dubrovnik.hr/vijesti/javno-savjetovanje-strategija-upravljanja-imovinom-grada-dubrovnika-za-razdoblje-2023-2029-16722

0 Komentara:

Komentiraj članak