Rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora na području županije

Rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora na području županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 121 plaži u razdoblju od 13. do 26. lipnja 2022. godine.

Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

More je na 117 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom – Ploče, Portina – Baćina i Korčula, Sv. Nikola. Na plažama Hotel Park na Korčuli i Trstenik na Pelješcu more je ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/

0 Komentara:

Komentiraj članak