Prvi u nizu sastanaka za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Prvi u nizu sastanaka za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

U narednom razdoblju planirani su sastanci s dionicima, s ciljem prezentacije prijedloga zoniranja zaštićenog područja, za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev.

U Palači Ranjina danas je održan radni sastanak za potrebe zoniranja Posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i područja ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev. Sastanak je, u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000., organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i to za potrebe izrade zoniranja posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev (PU 6146).

Uz župana Nikolu Dobroslavića sa suradnicima, na sastanku su bili nazočni i predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Sveučilišta u Dubrovniku, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – FLAG-a kao i Udruge Sunce, vanjskih stručnjaka angažiranih za vođenje i facilitaciju procesa izrade planova upravljanja.

Ovo je prvi u nizu sastanaka na kojem je predstavljeno zoniranje zaštićenog područja Malostonski zaljev gdje su se, prilikom postupka zoniranja, uzele u obzir sve djelatnosti i aktivnosti koje se trenutačno provode u posebnom rezervatu. U narednom razdoblju planirani su sastanci s dionicima, s ciljem prezentacije prijedloga zoniranja zaštićenog područja, za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev.

Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Zoniranje je postupak kojim se zaštićeno područje dijeli na ograničene prostorne cjeline (zone), odnosno, izdvajaju se područja očuvanja pojedinih vrijednosti uz razmatranje stupnja njihove očuvanosti i potrebe za njihovim upravljanjem. Postupkom zoniranja konstatiraju se postojeće i planiraju buduće upravljačke potrebe u cilju očuvanja prirode. Zoniranje je jedan od osnovnih alata u planiranju upravljanja područjem radi osiguranja dugoročnog očuvanja vrijednosti područja.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.

 
Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva

Sastanak za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva DNŽ

0 Komentara:

Komentiraj članak