Privremeno se izmješta pješački prijelaz u Gružu

Privremeno se izmješta pješački prijelaz u Gružu

Zbog zauzimanja dijela nogostupa u ulici Obala Stjepana Radića, za potrebe rekonstrukcije tržnice u Gružu, od sutra se uvodi privremena regulacija prometa na ovom dijelu ceste.
Ocrtana su dva nova privremena pješačka prijelaza radi omogućavanja odvijanja sigurnijeg prometa pješaka, poglavito djece, dok će se za to vrijeme ukinuti postojeći pješački prijelaz između place i parka Luja Šoletića. Na skici (prometnog elaborata u prilogu) su privremeni pješački prijelazi označeni crvenom bojom, a locirani su jedan kod ribarnice, a drugi prema Robnoj kući Srđ.
 
Ovim putem skreće se pažnja vozačima i pješacima na novu prometnu regulaciju, koja će na snazi biti do završetka radova na gruškoj placi.

0 Komentara:

Komentiraj članak