PRIMJER MAJKE I DJETATA Moguće je imati moć i biti ponizan u isto vrijeme

PRIMJER MAJKE I DJETATA Moguće je imati moć i biti ponizan u isto vrijeme

Sjetite se majke. Majka je mnogo jača i mudrija od djeteta. Ali, majka ne nalazi da joj je ispod časti dotaći djetetova stopala.
Ona osjeća da to što čini proizlazi iz njenog potpunog jedinstva sa njim, prenosi Atma.

Majka je visoka, ali kad želi nahraniti dijete, ona se saginje.

Djetetova ljubav prema majci ne smanjuje se zato što se ona saginje.

Naprotiv, ona se značajno uvećava.

Dijete vidi da je majka visoka i mogla bi lako ostati na vlastitoj visini, dok se dijete trudi odrasti.

Ali, zbog svoje dobrote, ona to ne čini.

Tu nema nadmoćnosti, već postoji jedino osjećaj jedinstva.

Poniznost znači jedinstvo s ostalim svijetom.

Snagom svoje poniznosti, mi postajemo prostrani.

Prostranstvo je samo po sebi moć.

odlomak iz knjige Sri Chinmoya “Krila Radosti”/novasvest

0 Komentara:

Komentiraj članak