Prezentacija Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije na Nordic Roadshow 2021 "Meet the World"

Prezentacija Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije na Nordic Roadshow 2021 "Meet the World"

Marketinška agencija Aviareps sa sjedištem u Stockholmu, na čiji poziv za sudjelovanje se odazvala i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije je organizator spomenutih prezentacija.
Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje na Nordic Roadshow 2021 pod nazivom “Meet the World”.
Prezentacije se održavaju od 22.-25. studenog 2021. godine u četiri glavna grada nordijskih zemalja: Finska, Danska, Norveška i Švedska.

Marketinška agencija Aviareps sa sjedištem u Stockholmu, na čiji poziv za sudjelovanje se odazvala i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije je organizator spomenutih prezentacija.

U ponedjeljak 22. studenog prezentacija se održala u Helsinkiju na lokaciji Sofia future farm. Uz 20-tak suizlagača iz raznih zemalja, na prezentaciji je sudjelovalo i 30-tak kupaca iz Finske. Agenti su veoma zainteresirani za Dubrovačko-neretvansku županiju, a posebno su iskazali zanimanje za Dubrovnik ali i Korčulu i Mljet.

U utorak 23. studenog B&B sastanci održani su u Kopenhagenu, u dvorani hotela Crown Plaza Towers. U Danskoj su domaći agenti bili još brojniji, te su sa zanimanjem pratili prezentaciju i imali brojna pitanja oko organizacije putovanja i boravka u destinaciji.

Danas 24. studenog road show prezentacije se nastavljaju u Oslu na lokaciji MESH Youngstorget, a 25. studenog završavaju se u Stockholmu u prostorijama Aviareps agencije.
Najave za iduće dvije prezentacije su jednako dobre kao i za prethodne.

 

0 Komentara:

Komentiraj članak