Predstavnici Grada i dubrovačkih vatrogasaca na sastanku u sklopu EU projekta DiMaND

Predstavnici Grada i dubrovačkih vatrogasaca na sastanku u sklopu EU projekta DiMaND

Na sastanku radne grupe i konferenciji sudjelovali su predstavnici projektnih partnera iz Mađarske, Bugarske, Češke, Rumunjske, Slovačke, Srbije i Hrvatske.
Predstavnici Grada Dubrovnika i Javne vatrogasne postrojbe ˝ Dubrovački vatrogasci˝, sudjelovali su u Mađarskoj na trećem po redu partnerskom sastanaku u sklopu europskog projekta DiMaND (Disaster Management Network in the Danube Region). Tom prilikom održavna je i sjednica radne grupe za upravljanje nesrećama EU strategije za podunavsku regiju (EU Strategy for the Danube Region-Priority Area 5 „Management of Environmental Risks“ EUSDR-PA5).

Naime, projekt DiMaND bavi se unapređenjem prekogranične suradnje u kriznim situacijama. Ciljevi projekta su unapređenje regionalne i prekogranične suradnje, utvrđivanje dobrih iskustava u pripremljenosti i odgovoru, uklanjanje nedostataka, izrada preporuka i portala znanja i kontakata u regiji, te stvaranje okvira za buduću suradnju u podunavskoj regiji.

Na sastanku radne grupe i konferenciji sudjelovali su predstavnici projektnih partnera iz Mađarske, Bugarske, Češke, Rumunjske, Slovačke, Srbije i Hrvatske.

Projekt je financiran u sklopu Mehanizama Unije za civilnu zaštitu. Ukupan proračun projekta iznosi 341,608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske Unije.

 

0 Komentara:

Komentiraj članak