Predavanje uz Međunarodni dan ljudskih prava

Predavanje uz Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca kao podsjetnik na dan kada je u UN-u 1948. godine potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima.
Tim je povodom u organizaciji Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, održano predavanje profesorice Marije Boban s Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnice Zavoda za ekonomske, financijske i informacijske znanosti i statistiku. Govoreći o zaštiti ljudskih prava u virtualnoj sferi s posebnim naglaskom na djecu i mlade, profesorica Boban je izdvojila brojne opasnosti ulaska u internetski svijet. Takve situacije treba prevenirati edukacijom roditelja, a škole kao odgojno-obrazovne institucije svoj bi doprinos trebale dati ukazivanjem na potencijalne opasnosti virtualnog svijeta djeci i mladima. Na izazove osim mladih često nailaze i odrasli, naglasila je profesorica Marija Boban, podsjetivši na olako i dobrovoljno davanje osobnih podataka koji nerijetko znaju biti prvi korak internetske prevare. Predavanje uz obilježavanje Dana ljudskih prava naišlo je na veliki interes okupljenih predstavnika stručnih službi osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalnu skrb, Caritasa Dubrovačke biskupije, učeničkih domova i Dubrovačko-neretvanske županije.

Dan ljudskih prava usmjerava pozornost na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Potpisivanjem te deklaracije po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana ljudskih prava je “Ljudska prava 365″ čime se daje potpora ideji da je svaki dan, Dan ljudskih prava.

0 Komentara:

Komentiraj članak