Povlači se poznati lijek iz Hrvatske zbog čestih nuspojava

Povlači se poznati lijek iz Hrvatske zbog čestih nuspojava

Lijek Forxiga više se ne smije koristiti za liječenje dijabetesa
AstraZeneca je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (Halmed) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) ukinulo indikaciju za primjenu lijeka Forxiga 5 mg (dapagliflozin) u liječenju šećerne bolesti tipa 1, piše RTL.

To konkretno znači kako se lijek Forxiga više ne smije koristiti za liječenje dijabetesa.

“Dijabetička ketoacidoza poznata je nuspojava dapagliflozina, koja je u ispitivanjima u liječenju šećerne bolesti tipa 1 zabilježena kao nuspojava s čestom učestalošću (može se javiti u manje od 1 na 10 osoba).

Prestanak liječenja dapagliflozinom u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 mora provesti ili nadzirati liječnik specijalist za liječenje šećerne bolesti, čim to bude klinički izvedivo.

Nakon prestanka liječenja dapagliflozinom preporučuje se učestalo praćenje razine glukoze u krvi. Dozu inzulina treba pažljivo povećavati kako bi se minimizirao rizik od hipoglikemije”, navodi se u petak u priopćenju Halmeda.

 

0 Komentara:

Komentiraj članak