Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika usvojilo Izvješće o ostvarenju mjera Strategije za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika u 2022.

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika usvojilo Izvješće o ostvarenju mjera Strategije za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika u 2022.

Peta sjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika održala se 3. travnja u prostorijama Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.
Tema sjednice bilo je Izvješće o ostvarenju mjera Strategije za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika u 2022. Utvrđeno je da je za mjere skrbi za osobe s invaliditetom iz Proračuna Grada Dubrovnika u 2022. izdvojeno ukupno 8.172.869,77 kuna, što je 1.493.492,96 kuna više od izdvajanja za istu namjenu u 2021. Na život u zajednici odnosi se 23.250,00 kuna, odgoj i obrazovanje 4.689.032,77 kuna, socijalnu skrb 1.672.600,00 kuna, stanovanje, mobilnost i pristupačnost     939.987,00 kuna, rekreaciju, razonodu i sport 103.000,00 kuna, dok je za programe i projekte udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju izdvojeno 745.000,00 kuna. 
 
U području Život u zjednici sufinanciralo se obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom te izdavanje brošura „Ljubljena djeca“ i „Rani znaci autizma“. 
 
U području odgoja  i obrazovanja financirao se projekt „Pomagači u vrtiću“ s iznosom od 1.241.379,50 kuna za 31 dijete i 31 pomagača te projekt „Asistent u nastavi“ s iznosom 2.661.714,50 kuna za 58 učenika i 52 asistenta. Za Školu s posebnim programom izdvojilo se 578.765,83 kuna, čime se pokrivaju plaće medicinske sestre, fizioterapeuta, pedagoga i edukatora – rehabilitatora. Za ljetni kamp za djecu s poteškoćama u razvoju, u kojem je sudjelovalo 15 djece, izdvojilo se 139.172,94 kuna. Grad Dubrovnik stipendira 5 studenata s invaliditetom, za što se izdvojilo 68.000,00 kuna. 
 
U području socijalne skrbi izdvojilo se 1.672.800 kuna, od čega 1.477.800 kuna za dodatak za 356 korisnika osobne invalidnine. Za novčane pomoći za liječenje, rehabilitaciju i nabavu pomagala izdvojeno je 123.000 kuna, a za novčane pomoći samohranim roditeljima njegovateljima 72.000 kuna. Za programe i projekte udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju izdvojeno 745.000 kuna.
 
Od ostalih projekta za osobe s invaliditetom izdvajamo sufinanciranje instututa SUVAG s iznosom od 16.480 knuna, vijesti za gluhe na Dubrovačkoj televiziji 75.000 kuna, specijalizirano vozilo za osobe s invaliditetom 465.000 kuna, prijevoz korisnika Zavoda Josipovac 150.000 kuna, održavanje dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama 49.987 kuna, postavljanje zvučnih semafora kod Doma zdravlja i u Lapadu 75.000 kuna te ugradnja 400 rukohvata za osobe smanjene pokretljivosti 125.000 kuna.
 
Članica Povjerenstva iz dubrovačke podružnice Zavoda za zapošljavanje iznijela je podatke o produljenju roka za potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom u realnom sektoru na 24 mjeseca, a posebno je zanimljiv podataka da je od 62 nezaposlene osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika tijekom 2022. zaposleno njih 31.
 
Članovi Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika prihvatili su Izvješće o ostvarenju mjera Strategije za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika u 2022. Iskazali su zadovoljstvo ostvarenjem brojnih mjera i aktivnosti za osobe s invaliditetom, ali su iznijeli i nekoliko molbi i prijedloga. Predlaže se da zvučna signalizacija na semaforima ostane u smanjenom intezitetu i tijekom noći, čime bi se pomoglo orijentaciji slijepih i slabovidih osoba. Također  se predlaže vraćanje zvučne signalizacije na semaforima kod Gradskog bazena u Gružu.
 
Članovi Povjerenstva upoznati su s novim projektom Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik pod nazivom "Homo u đir", koji će omogućiti osobama s invaliditetom prijevoz na željeno odredište uz angažman vozila i volontera Crvenog križa uz prethodnu najavu 7 dana unaprijed.

0 Komentara:

Komentiraj članak