Posao čišćenja u Janafu dobio prijatelj HNS-ovca Dragana Kovačevića?

Posao čišćenja u Janafu dobio prijatelj HNS-ovca Dragana Kovačevića?

Tonica Rajh, prijatelj predsjednika uprave Janafa HNS-ovca Dragana Kovačevića, po popisu porezne uprave, duguje oko 570.000 kuna na ime PDV i raznih doprinosa- kaže Slavko Majić, direktor tvrtke AG Sjaj d.o.o.

- Naša tvrtka dugi niz godina obavlja poslove čišćenja prostora poduzeća Janaf d.d.-a , a od 2012. godine smo na natječaju dobili i poslove pripreme i posluživanja toplih napitaka i toplih sendviča. Iako niti jednom do sada nismo imali nikakvih prigovora na svoj rad, bilo usmenih bilo pismenih, nismo pozvani da damo ponudu za 2013. godinu. Naime, Uprava Janaf-a odlučila je da posao povjeri tvrtki Dragoteks d.o.o., koja u 2010. godini nije imala prihoda, dok su prihodi u 2011. godini iznosili 70.000 kuna i brojila je jednog zaposlenog. Zanimljivo je da se ta tvrtka tek krajem rujna 2012 godine doregistrirala za poslove čišćenja i usluživanja toplih napitaka, te promijenila direktora društva. Te radnje napravljene su isključivo za dobivanje spomenutog nadmetanja. Naime, bivši direktor tvrtke i suprug sadašnje vlasnice tvrtke, Tonica Rajh, prijatelj predsjednika uprave Janafa HNS-ovca Dragana Kovačevića, po popisu porezne uprave, duguje oko 570.000 kuna na ime PDV i raznih doprinosa- kaže Slavko Majić, direktor tvrtke AG Sjaj d.o.o. Pitajući ne radi li se o koruptivnom djelovanju i nepotizmu?

Dodaje kako su se u javnom nadmetanju za posao kao paravan pojavile tvrtke Ambis d.o.o. I Eurovil d.o.o.

- Ambis d.o.o. uopće nije registriran za djelatnosti koje se traže, dok tvrtka Eurovil posluje jedva godinu dana - kaže Majić.

U Janafu pak odgovaraju da s obzirom da je 31. prosinca 2012.  isticala ugovorna obveza s tvrtkom koja je pružala usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostora, pristupilo se odabiru novog pružatelja navedenih usluge za 2013.

- Na temelju postupka nabave s više ponuditelja, odabran je ponuditelj koji je udovoljavao svim potrebnim uvjetima te je imao najnižu cijenu. Postupak odabira novog pružatelja navedenih usluga proveden je sukladno mjerodavnim propisima i internim aktima Društva-odgovara Michaela Julijana Vranješ iz Janafa.0 Komentara:

Komentiraj članak