POS PROŠAO NA VIJEĆU! Potrebica predložio javno otvaranje ponuda

POS PROŠAO NA VIJEĆU! Potrebica predložio javno otvaranje ponuda

Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika i Prijedlog zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji su usvojeni na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Za odluku o POS-u su podigli ruke vijećnici HDZ-a, DUSTRA-e, DDS-a, vijećnici Andro Vlahušić i Maro Kristić (Most). Protiv je bilo šest vijećnika - SDP-ovi vijećnici, Srđevci i vijećnik Cetinić.

Što se tiče kriterija, mladim obiteljima se smatraju one obitelji kod kojih je podnositelj zahtjeva mlađi od 46 godina života u trenutku raspisivanja natječaja. Mladu obitelj u tom smislu čine supružnici, bilo da su u braku ili u izvanbračnoj zajednici te njihova zajednička djeca, pastorci i posvojenici. Tu spadaju i samohrani roditelji sa svojom djecom, kao i jednoroditeljske obitelji. Članom mlade obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, ali se školuje u drugom administrativnom području i mlađe je od 26 godina. 

MORAJU BITI PODSTANARI, NE SMIJU IMATI NEKRETNINU, ZEMLJIŠTE…

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju državljani RH koji nemaju, kao ni ostali članovi obitelji, riješeno stambeno pitanje, nemaju u suvlasništvu ili vlasništvu nekretninu čija je vrijednost veća od 100 tisuća kuna,  podstanari su najmanje godinu dana, oni koji ne koriste gradski stan, nemaju zemljište u vrijednosti većoj od 100 tisuća kuna, nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa, nisu vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koje posjeduje nekretninu, zemljište ili poslovni prostor koje vrijedi više od 100 tisuća kuna. Također, kriteriji su i da podnositelj zahtjeva nema pokretnine, novčana sredstva i vrijednosne papire koji vrijede više od 300 tisuća kuna, da ni on, a ni ostali članovi obitelji, u posljednjih 15 godina nisu prodali, odrekli se ili darovali nekretninu u vrijednosti većoj od 100 tisuća kuna, ali i da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje sedam godina neprekidno ili 18 s prekidima. Također, članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište u Dubrovniku. Jedan od kriterija je da članovi obitelji nemaju dugove po osnovi javnih davanja. 

NAJVIŠE BODOVA ZA DUBROVAČKE OBITELJI S NAJMANJIM PRIMANJIMA I NAJVIŠE DJECE KOJE SU DUGO PODSTANARI

To su uvjeti koje moraju ispuniti svi oni koji namjeravaju podnijeti zahtjev za POS stan. Odlukom je uređen i način bodovanja kako bi se utvrdila lista prvenstva i tko će dobiti mogućnost kupnje stanova po povoljnijoj cijeni od one tržišne. Tako će, primjerice, oni koji zarađuju do dvije tisuće kuna neto po članu obitelji dobiti 25 bodova, a oni koji ostvaruju prihod veći od četiri tisuće kuna po članu - pet. Prema broju članova obitelji, podnositelj će za sebe dobiti 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana po pet. Za djecu predškolske dobi i onu koja se redovito školuju, podnositelj će za svako dijete dobiti dodatnih 10 bodova, piše Dubrovački Dnevnik.

U obzir će biti uzeta i ukupna duljina prebivanja u Dubrovniku, pa će primjerice oni koji prebivaju u Dubrovniku 35 ili više godina dobiti 25 bodova, a oni koji imaju prebivalište od sedam do 14 godina, dobit će 5 bodova. Dodatni će bodovi biti dodijeljeni za članove obitelji s invaliditetom, a broj bodova će ovisiti o stupnju invaliditeta. Jedan od kriterija pri bodovanju je i duljina podstanarstva pa će, primjerice, oni koji su podstanari 35 godina ili dulje dobiti 25 bodova, a oni koji imaju status najmoprimca do četiri godine dobiti pet. 

Svi oni koji u međuvremenu steknu nekretnine, zemljišta, poslovne prostore čija je vrijednost veća od 100 tisuća kuna, ili takvu imovinu steknu njihove tvrtke ili obrti te ako ostvare pravo oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, brisat će se s liste prvenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. 

Podsjetimo, Grad Dubrovnik je prva jedinica lokalne samouprave koja je razvila vlastiti model stambenog zbrinjavanja za svoje građane, pod zajedničkim nazivom 'Dubrovačka stanogradnja'. Namijenjen je mladima koji nisu kreditno sposobni kupovati skupe stanove koji se nude na dubrovačkom tržištu nekretnina. Prema ovom modelu, stanovi se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu. 

RASPRAVA 

Gradonačelnik Franković je uvodno kazao kako je ovaj konačni prijedlog iskristalizirana odluka.

- Izostao je element prodaje navedenih stanova. To nije zbog toga što je to nezakonito, to je u skladu s propisima, međutim cijena prodaje stanova koštala bi više. Možemo povoljno prodati stanove, a ostatak Grad mora platiti iz proračuna. Intencija odluke je od prvog dana desetogodišnji najam pa onda prodaja. Jedinicama lokalne samouprave bi se omogućilo da prodaju mladim obiteljima i da imamo startne pozicije kao državni POS. Znači ovdje se mijenja samo dio oko otkupa. Napravili smo model da ti ljudi koji pobijede na natječaju mogu planirati dugoročno - pojasnio je Franković te je podcrtao kako je ovo prvi ovakav model u RH.

Gradonačelnik je istaknuo zašto Grad podupire mlade obitelji

- Ključ grada su stanovnici, mladi ljudi i njima trebamo omogućiti da formiraju obitelj na zemljištu ili nekretnini. Mladi nisu nikad trošak nego prihod. Oni doprinose zajednici i siguran sam da će oni koji će živjeti u Mokošici, Solitudu, Pobrežju, značajno doprinositi - kazao je Franković.

Petra Marčinko je govorila o amandmanu Srđ je Grad.

- Prvotna ideja je bila da po povlaštenim cijenama obitelji taj stan mogu i kupiti. To je jedna od socijalnih mjera. U naslovu odluke više ne stoji izraz kupnja nego najam. Danas o tome odlučujemo. Podržavamo smjer o dugotrajnom najmu da se tako utječe na cijenu najma i da ne dođe do zlouporabe - naglasila je Marčinko.

Andro Vlahušić je govorio kako grad ima 240 stanova za najam, a sad će ih imati 280.

- Mi kao društvo koje ima dobro naslijeđe želimo steći određenu nekreninu za vrijeme života. To je u našim genima i zbog toga imamo duboke korijene. Tu je netko ubacio sidro i kamen. Na takav način moramo raditi dalje. Desetogodišnjim najmom ćemo to spriječiti. Sada govorimo o najmu, a prodaju stavljamo kao mogućnost, a ne kao fakt. Onaj tko je u najmu imat će prednost prvokupa - naglasio je Franković.

Istaknuo je kako je važna transprentnost odluke.

- Dobra najmjera je jedno, ali naši sugrađani moraju vjerovati u ispravnost odluke i nitko ne smije dvojiti je li netko nekoga nazvao oko dodjele stana. Moraju biti jasno papiri i bodovi, jer je interes velik, a stanova je 43. Najmanje će se 300 ljudi prijaviti i zato moramo biti potpuno transparentni - poručio je Franković.

Đuro Capor iz Srđ je Grad istaknuo je kako se ovdje ne radi samo o odluci o najmu.

- Imamo ogromnu potebu i grad jedino može utjecati na cijene najaminine povećanje stambenog fonda. To je Republika radila. Cijene najamnine neće padati nego će rasti. Kako ćemo pomoći budućim obiteljima - zapitao se Capor te dodao kako su potrebe za socijalnim stanovima u gradu ogromne. Naglasio je kako se ove nekretnine nakon deset godina predaju tržištu.

Pero Vićan je odgovorio Đuru Caporu.

- Nigdje ne piše da će grad prodati i da je to obvezujuće. To je jedna od mogućnosti. Što će biti za deset godina vidjet ćemo - poručio je Vićan te dodao kako bi se na Pobrježju trebalo sagraditi dodatnih 50 stanova za mlade.

Pročelnica Ivana Brinin govorila je o kupoprodaji.

- Sve će se definirati novom odlukom koju će donijeti Gradsko vijeće. Što se tiče prednosti ona je definirana, imamo jasan stupanj bodovanja i sve će biti prema redoslijedu prioriteta, a gledat će se i tko je vremenski prije podnio zahtjev - pojasnila je. Dodala je kako se nije pronašao model rješenja za one koji žive s roditeljima pa se zbog toga išlo na opciju posjedovanja ugovora o najmu.

Anita Bonačić Obradović istaknula je kako se SDP zalaže za dugoročni najam koji će ići u fond. 

Maro Kristić naglasio je kako zagovara da mlade obitelji nakon 10 godina najma trebaju postati vlasnici nekretnine po povlaštenoj cijeni.

Franković je nakon pauze kazao kako su se vijećnici usuglasili da će u Prijedlog biti uvrštene određene stavke koje se odnose na raskid ugovora ako najmoprimac, nakon dodjele stana, stekne imovinu jer će to značiti kako su se za njega poboljšali uvjeti. Po tome, naveo je gradonačelnik, stan treba prepustiti onome tko nema imovinu.

Željko Raguž je mišljenja kako su se u prijedlogu izbacile sve mogućnosti manipulacije. Naglasio je kako je dobro da je riječ o najmu.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica je naznačio da ovaj prijedlog ne može zadovoljiti sve.

- Ne želim se dodvoravati svima. Treba reći jasno i glasno - prvi POS-ovi su pali na onim koji su živjeli s roditeljima i nikad se nisu uselili u stanove. Protivim se da ovdje bude kategorija onih koji žive s roditeljima. U najgorem slučaju ta nekrenina će ostati djeci. Da je to toliko neadekvatno onda bi išli u podstanarstvo. Molim gradonačelnika da kuverte otvaramo javno i da se čitaju naglas papiri i da se svi sudionici usuglase da im se imena i bodovanje javno objavi - predložio je Marko Potrebica.

Franković je mišljenja kako je potrebno uključiti javnost.

- Možemo pokazati da se na transparentan način može sudjelovati u natječaju. Očekujemo 300 do 400 osoba koje će se javiti, a samo 43 stana. Ako odradimo ispravno ne trebamo se bojati ljutnje onih koji stan nisu dobili. Da je odluka u potpunosti prilagođena socijalnim, onda bi se moglo dodjeljivati kako god bi željeli. Ova odluka je prvenstveno demografska. Ipak tržište nameće da je socijalna kategorija. Kroz razne modele možemo pomoći mladim ljudima. 

Vlahušić je predložio da se 30 stanova u Solitudu namijeni liječnicima.

Ivan Maslać je izložio zašto je kupoprodaja stanova najbolje rješenje.

- Cijela spirala bi se riješila kad bi mi povoljnije prodavali nekretnine. Ovo je poruka da će ljudi moći kupiti nekreninu po jeftinijoj cijeni. U cijeloj priči bitno je da se ide u kupoprodaju jer to vodi ka rješenju problema - smatra Maslać.

„Te 43 obitelji su žrtve vašeg nezakonitog predizornog obećanja i majmunisanja kako da se nešto proda po nižoj cijeni od tržišne,“ izjavio je Capor dodavši kako u odluci samo stoji najam, ali ne i prodaja.

Franković je odgovorio kako je točno da stoji davanje u najam, ali s mogućnošću otkupa.

„Daa bi došlo do otkupa, ovo GV ili neko drugo će donijeti posebnu odluku s uvjetima otkupa. Zašto vam smeta mogućnost otkupa? Zato što smo se mi sjetili ovog modela i umjesto da pohvalite tu inicijativu, vi to politički ne možete sebi dozvoliti. Bilo bi fer da to kažete – da vi kao Srđevci to jednostavno ne želite. Capor ne zna kako je to biti u najmu. Imao je sreću pa to nije prošao. Ja sam se selio bezbroj puta, ne zna on kako je to kad ti netko bilo kad upadne u stan. Ja sam 10 godina u životu bio u najmu, ima onih koji su bili puno više,“ kazao je Franković. Capor je odgovorio kako je i on bio podstanar u Zagrebu i po 'svakakvim rupama' te sugerirao gradonačelniku da se bolje informira. 

„Ne možeš prodati stanove ako se ne prodaju po tržišnoj cijeni. To je zakon. Ovi stanovi mogu biti samo najam. Zakon u najmu je u suprotnosti u Zakonu o vlasništvu. Tko smo mi da novcima drugih ljudi kupujemo stanove za ovih 43? U Beču i Berlinu je ekonomska cijena stanarine, rata najma je tržišna, niže cijene dobivaju samo oni s puno djece, oni koji su socijalno ugroženiji i sl. Gradovi kupuju stanove. Ni mi ove stanove nismo dobili nego smo ih kupili, platili smo cijenu gradnje,“ izjavio je Vlahušić. Kazao je i kako se samo socijalni stanovi ne mogu prodavati po zakonu, a kako je ove stanove Grad platio po tržišnoj cijeni i kako se oni mogu prodavati i iznajmljivati. 

„Koliko je već nedostataka ovdje uočeno? Ako netko računa na kupnju ovog stana, zašto bi se netko trudio kupovati novi stan? Dobit će na lutriji recimo, uložit u nešto drugo… Gledamo je li naslijedio nekretninu, ali ne gledamo njihove prihode, onda ne gledamo korist. Onda, ako netko nešto naslijedi, odrekne se u korist sestre, sestra ga isplati…? Mi ovdje otvaramo jedno minsko polje,“ izjavio je Capor.

„Definirali smo da sve što kažete da nije zakonito, a jest. Sve smo sumnje otklonili. Viste se ukipili, ne želite dalje iz straha da se hipotetski nešto ne bi dogodilo. Mi se ne bojimo i idemo u to,“ kazao je vijećnik Maslać.

„Gospodine Capor, vi ništa niste argumentirali, napisali ni predložili kako unaprijediti odluku kao što su napravili drugi. Nije bilo uključivije odluke, sve smo smislene prijedloge uključili,“ izjavio je Potrebica.

„Ne znam i ne vidim da se na bilo kakav način nešto zloupotrijebi. Ne razumijem one koji komuniciraju u tom smjeru. Ni u ovom trenutku ni u budućnosti ne postoji mogućnost zlouporabe,“ prokomentirao je Kristić.

Bonačić Obradović se ispred SDP-a zahvalila što su njihova tri od četiri amandmana usvojeno.

„Međutim vi ste za prodaju, mi smo za dugoročni najam. Nama je samo upitno 'što će biti ako bude'. Imamo drugačije mišljenje,“ kazala je.

„Ne radi se o strahu. Mi smo od 2006. upozoravali na štetnost projekta na Srđu, vama je trebalo 10 godina. Moramo li sad čekati da prođe 10 godina pa da vi vidite da je ovo što stoji u članku 6 štetno? Ako je iz naslova odluke ispala prodaja, neka onda ispadne i iz sadržaja,“ kaže Capor.

Franković je kazao da je odluka bila na javnom savjetovanju i da je tada bilo moguće dati sugestije, kao i predmet rasprave na gradskim vijećima.

„Po vama štetnost leži u tome da će neki od 43 naših sugrađana postati vlasnik jednog stana. Ako je to štetnost, onda ne znam što reći. Štetno je da netko tko nema ništa i tko je podstanar, kupi stan? I to možda. Budite otvoreni iskreni, kao što je rekla vijećnica Bonačić Obradović. Recite – ne slažemo se politički. To je vaše pravo. Ali ne da govorite da ćemo nanijeti štetu. Dabogda svaki dan nanosili štetu dajući stanove onima koji ih nemaju,“ izjavio je Franković.

Pročelnica Brnin je naposljetku pobrojala što se sve promijenilo u originalnom tekstu, a između ostalog, dodatno je i kako podnositelj ni članovi obitelji ne smiju imati potpisan ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

IBM/AČ

0 Komentara:

Komentiraj članak