Ovo je jedina država na svijetu s tri glavna grada

Ovo je jedina država na svijetu s tri glavna grada

U jednoj od najbogatijih zemalja na afričkom kontinentu, s 52 milijuna stanovnika, uz 11 službenih jezika, a u skladu s principom podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, Južnoafrička Republika je jedina zemlja na svijetu s tri glavna grada, od kojih je svaki sjedište jedne od tri grane vlasti.
Kopnom je zakonodavna (Capetown) udaljena od izvršne (Pretorie) tisuću i pol kilometara, dok je sudska (Bloomfontein) na udaljenosti od zakonodavne vlasti na tisuću kilometara, piše Nova.rs.

0 Komentara:

Komentiraj članak