Ovih 18 plaža u Hrvatskoj ima koncesiju, smiju se ograđivati i naplaćivati ulaz

Ovih 18 plaža u Hrvatskoj ima koncesiju, smiju se ograđivati i naplaćivati ulaz

Proteklih dana svjedočimo nekoliko primjera gdje ljudi prisvajaju plaže ili komade plaže te tjeraju ljude s njih, postavljaju ležaljke ili ih oglašavaju kao privatne.

U Hrvatskoj postoji 18 plaža koje su dane u koncesiju s mogućnosti ograđivanja i/ili naplate ulaza.

Proteklih dana svjedočimo nekoliko primjera gdje ljudi prisvajaju plaže ili komade plaže te tjeraju ljude s njih, postavljaju ležaljke ili ih oglašavaju kao privatne.

Riječ je o kršenju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. No na 18 plaža potpuno je dozvoljeno ograđivanje i naplata ulaza na pomorsko dobro jer su dane na koncesiju.

 

Portal Morski.hr objavio je taj popis.

 • Koversada - plaža naturističkog kampa, ovlaštenik koncesije Maistra d.d., koncesija traje do 18. 4. 2033. godine
 • Valalta - plaža naturističkog kampa, ovlaštenik koncesije Valalta d.o.o., koncesija traje do 18. 4. 2033. godine
 • Ulika - plaža naturističkog kampa, ovlaštenik koncesije Plava Laguna d.d., koncesija traje do 31. 12. 2033. godine
 • Novi Vinodolski - plaža ispred Hotela Lišanj u dijelu zone A gdje se nalazi bazen, radi kontrole broja korisnika i sigurnosnih razloga naplata koja ujedno obuhvaća pravo na korištenje ležaljki, ovlaštenik koncesije Hotel Lišanj d.d., koncesija traje do 17. 3. 2040. godine
 • Plaža Kandalora, Rab - nudistička s pravom naplate ulaza, ovlaštenik koncesije Boja d.o.o., koncesija traje do 31. 7. 2025. godine
 • Baška A/C Škrila - nudistički kamp, dozvoljeno ograđivanje i naplata ulaza, a u suradnji s JLS izgrađena oko kampa Njivice A/C plaža, ispod kampa dozvoljena naplata, ali se ne primjenjuje u dogovoru s koncesionarom i JLS ovlaštenik koncesije Valamar Riviera d.d., koncesija traje do 1. 7. 2024. godine
 • Uvala Čikat - plaža ispod hotela Bellevue s 5 zvjezdica, dozvoljena naplata ulaska u jednom dijelu, ovlaštenik koncesije Jadranka turizam d.o.o. 
 • Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaže s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plažu ispred autokampa Lovišća, k.o. Jezera, Općina Tisno, ovlaštenik koncesije Školjić d.o.o., 6. 9. 2026. godine.
 • Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaže u uvali Gračina na k.č.10044 k.o. Tisno s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plažu. Ovlaštenik koncesije Hostin d.o.o., koncesija traje do 15. 3. 2025. godine
 • Plaža Kostabela, Rijeka - mogućnost ograđivanja, ali bez mogućnosti naplate ulaza, ovlaštenik koncesije JTH Costabellad.o.o. Koncesija traje do 5. 11. 2045. godine
 • TN Crvena luka, Biograd na Moru, ovlaštenik koncesije Crvena Luka d.d., koncesija traje do 10. 8. 2027. godine
 • Šimuni, otok Pag, ovlaštenik koncesije Kamp Šimuni d.o.o., koncesija traje do 15. 4. 2028. godine
 • Plaža TN Zaton, Nin, ovlaštenik koncesije Turisthotel d.d., koncesija traje do 14. 2. 2026. godine
 • Plaža Borik, Zadar
 • Plaža TN Punta Skala, Petrčane, ovlaštenik koncesije Punta Skala d.o.o., koncesija traje do 2. 6. 2028. godine
 • TN Pine Beach, Pakoštane, ovlaštenik koncesije Proficio d.d., koncesija traje do 17. 9. 2027. godine
 • Plaža Starigrad ispred hotela ALAN, ovlaštenik koncesije Sunce hoteli d.d., koncesija traje do 12. 12. 2029. godine
 • Plaža Straško, otok Pag, ovlaštenik koncesije Hadria d.o.o., koncesija traje do 12. 4. 2037. godine

Najčešće se koncesijom dopušta ograđivanje plaža kada je riječ o plažama za nudiste ili iz sigurnosnih razloga u kontekstu kontrole broja korisnika. 

 

0 Komentara:

Komentiraj članak