Održano javno otvaranje prijava za najam 26 gradskih stanova

Održano javno otvaranje prijava za najam 26 gradskih stanova

Grad Dubrovnik u utorak, 16. studenog 2022. godine, omogućio je izravan prijenos otvaranja pristiglih prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Dubrovnika. Riječ je o najmu 26 stambenih jedinica u novoizgrađenim zgradama u Mokošici.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika bio je otvoren od 17. rujna 2022. do 2.studenog 2022. i u tom je vremenskom razdoblju na natječaj pristiglo 88 omotnica. Dio omotnica odnosi se na prijave, a dio na dopunu dokumentacije .
 
Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti u ovom koraku otvorilo je sve pristigle omotnice i utvrdilo pristiglu dokumentaciju, dok će se u idućem koraku utvrđivati ispravnost svakog pristiglog dokumenta, a nakon čega će Povjerenstvo za provedbu postupaka i odlučivanje o najmu stanova bodovati pravodobne i uredne zahtjeve te na temelju bodova formirati prijedlog Liste prvenstva.
 
Nakon formiranja Liste tablica s bodovima bit će uparena sa svom dokumentacijom i svatko će moći vidjeti koliko tko ima bodova i na osnovu čega su bodovi dobiveni, a na zahtjev svakog zainteresiranog moći će se izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju.
 
U roku od osam dana od objave Liste bit će moguće uputiti prigovor, koje će obrađivati Povjerenstvo za rješavanje prigovora.

0 Komentara:

Komentiraj članak