Održana završna konferencija projekta BLUEfasma

Održana završna konferencija projekta BLUEfasma

U organizaciji Regionalne razvojne agencije DUNEA održana je završna konferencija projekta BLUEfasma čija je glavna tema kružno gospodarstvo u sektorima ribolova i akvakulture. U suradnji s vanjskim stručnjakom, Sveučilištem u Dubrovniku, predstavile su se i preporuke politikama koje su proizašle radom projektne radne skupine.

Okupljene su uvodno pozdravili župan Nikola Dobroslavić i ravnateljica Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanija Milić.

Župan Dobroslavić naglasio je važnost kružnog gospodarstva za sve sektore, a posebno za ribarstvo i akvakulturu u našoj županiji.

‘Čestitam našoj Agenciji koja uspješnoj provodi brojne projekte, među kojima je i ovaj. Projekt BLUEfasma možda nije financijski najjači, ali benefiti koje od njega imamo su veliki. Kružno gospodarstvo je budućnost i mi moramo misliti na problematiku, kako otpada u moru, tako i održivosti našeg ekonomskog sektora u budućnosti’, rekao je župan Dobroslavić.

Stjepan Rezo, predstavnik Regionalne agencije DUNEA, iznio je pregled aktivnosti koje su se provodile u sklopu BLUEfasma projekta. Prorektor za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku, Nebojša Stojčić predstavio je dva važna dokumenta, „Preporuke politikama“ i „White paper“ dokumente, koji su proizašli iz rada tematskih skupina. Dokumenti naglašavaju na koje se sve načine treba postići prelazak s linearnog modela ekonomije na kružni model ekonomije, kao i načine na koje riješiti prepreke koje to sprječavaju.

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je u ime Dubrovačko-neretvanske županije BLUEfasma pismo namjere kojom županija prihvaća spomenute dokumente kao smjernice u daljnjem strateškom planiranju i djelovanju. Predstavnici FLAG-ova Južni Jadran i Šabakun potpisali su s Regionalnom agencijom DUNEA BLUEfasma sporazume kojima prihvaćaju projektne preporuke kao smijer kojim će se voditi u svom djelovanju.

Prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, Marijana Pećarević, predstavila je model pretvaranja otpada u dobit na primjeru izrade suvenira od ljuštura školjkaša, a konferenciju je zatvorio predstavnik udruge Maritimo recycling, Marjan Žitnik koji je opisao rad udruge kroz primjere brojnih akcija i tehnika recikliranja morske plastike.

Projekt BLUEfasma osmišljen je na način da integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u ključne sektore plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi na novi način pogodovali izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. Navedeno će se postići kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera. Kružno gospodarstvo sprječava iscrpljivanje resursa zatvarajući krug za energiju i materijale, što dovodi do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog cilja Sredozemlja.

Regionalna agencija DUNEA jedini je hrvatski partner na projektu, a vrijednost ovog projekta, ugovorenog u sklopu INTERREG Programa Mediteran 2014 – 2020 je 20.946.308,00 kuna. 85 % bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.

0 Komentara:

Komentiraj članak