KAKAV SRĐ ŽELIMO? Razvoj golf predstavio urbanističko - prostorne studije

KAKAV SRĐ ŽELIMO? Razvoj golf predstavio urbanističko - prostorne studije

U tvrđavi Imperijal na Srđu još uvijek se može pogledati izložba Urbanističko - prostorne studije platoa Srđ. Izložbu je postavila tvrtka Razvoj golf kako bi se građani imali prilike upoznati s detaljima mogućeg urbanističkog uređenja Srđa, a za građane su također održane i dvije javne prezentacije, posljednja jučer, 24. rujna.
'Ova izložba nije prezentacija projekta, nego analiza prostornih mogućnosti platoa Srđ, odnosno što bi se dogodilo  na ovom vrijednom području aktiviranjem u  skladu s prostorno – planskom dokumentacijom,' rekao je prokurist tvrtke Razvoj golf, Ivan Kusalić na jučerašnjoj prezentaciji.Rađene su analize šireg područja koje se prostire od općina Konavle i Dubrovačko primorje,  koje se odnose, između ostaloga, na analizu urbanističkog, demografskog, infrastrukturnog, turističkog, kulturnog, obrazovnog razvoja dubrovačkog područja. Prema analizama, Srđ je već sada infrastrukturno središte postojećih i  planiranih putova, primjerice ovim područjem prolazi glavni  hidrotehnički tunel iz izvora Omble do  zgrade Vodovoda u Gradu, a ujedno je i jedno od najvrednijih krajobraznih područja, uz Lokrum i Petku. 


Četiri scenarija razvoja platoa Srđa

Na temelju provedenih analiza definirana su četiri moguća scenarija razvoja ovog vrijednog područja u budućnosti.

Scenarij A
  je rađen na podlozi GUP-a iz 1965., koji je tada također izazvao velika protivljenja Dubrovčana.Tada se prostor Srđa planirao za stambenu izgradnju i temeljio se na razvoju industrije i potrebi nastanka radničkih naselja. 'To je bilo planirano kao grad iznad grada. 
Danas nema toliko značajne potrebe za povećanjem stambenog fonda na dubrovačkom području. Analiza u odnosu na demografiju je pokazala kako se broj stanovnika u Dubrovniku ne povećava.  Ovakvim  bi se scenarijem razvoja područja napravio vrlo skupi stambeni  fond, zbog nedostatka infrastrukture, a zbog toga i  skupoće gradnje,' objasnio je Kusalić.

Scenarij B predviđa razvoj područja Srđa kakav je danas.

 'Povijesna analiza, između ostaloga i ostaci suhozida,  pokazuju kako je ovo  bilo područje gdje je čovjek uvijek djelovao i bavio se poljoprivredom,  stočarstvom, korištenjem šume.  Nedostatak ovog modela razvoja  je manjak dostupnosti, nema pravaca povezivanja i nema zaštite od požara, pojasnio je Kusalić dodavši kako i danas postoje stanovnici Bosanke koji se time na bave, a područje je  ugroženo od požara, poput onoga iz 2007. Scenarij C predviđa razvoj područja Srđa u skladu sa sadašnjom prostorno-planskom dokumentacijom s naglaskom na turističku namjenu.

'Ovim scenarijem predviđena je turistička zona koja sve sadržaje izgradnje okuplja na  jednom mjestu. Manjak ovog scenarija je što ne bi  mogao ostvariti  kvalitetu, značio bi neracionalnu upotrebu prostora, ne bi se mogla zaštititi vizura s naglaskom na prirodni krajobraz,' tvrdi Kusalić.

Scenarij D je onaj u kojem se nalazi golf resort, rekreacijska zona kroz golf igralište i linearni park. 'Predviđen je linearni park, duž rubnih dijelova. Građevine su smještene unutar ambijentalnih zona u šumarku. Takva organizacija omogućuje najveće postizanje atraktivnosti za smještajne kapacitete i zaštitu krajobraza kroz postojeće šumske predijele,' rekao je Kusalić. Prema ovom scenariju razvoja, lokaliteti izgradnje ne zauzimaju rubna područja.

 'Bilo je dosta rasprava o tome. Pokušava se analizirati što to znači ''vidljivost'', koji su to elementi koji stvaraju kvalitativnu sliku vidljivosti.  Iz svih točaka radijusa udaljenosti  od  Srđa radili  su se uzdužni, poprečni i radijalni presijeci koji prikazuju kako zamišljeni pogled prolazi kroz planirano područje izgradnje,' pojasnio je Kusalić na javnoj prezentaciji. 'Ljudi koji se bave prostornim planiranjem ističu taj problem vidljivosti, ali nigdje nije definirano koja je njena granica, pa smo je mi pokušali definirati.  Nju predstavlja hrbat Srđa, linija koja povezuje najviše točke.  Vidimo da se hrbat uvijek nalazi prije početka plana, bazična analiza bi rekla kako se rub obuhvata nigdje ne nalazi na hrbatu, odnosno najvisočijim dijelovima Srđa,' rekao je Kusalić dodavši kako ove analize na jedan primarno tehnički način pokazuju postoji li, ili ne postoji vidljivost.

Dubrovački 'zeleni prsten'

Od početka razvoja ovog projekta, vodilo se računa o kriteriju vidljivosti iz područja Grada,' tvrdi Kusalić. Najvrednije područje  je  takozvani  'Dubrovački zeleni prsten',  rubni obuhvat,  planiran kao javni prostor različitih namjena.  Površine je oko 43 ha, što se može usporediti sa zagrebačkim Jarunom. Uključuje brojne sadržaje poput  parka izletnika  s panoramskim pogledom na Elafite, zone za vježbanje, rekreaciju,  parkove, trim staze i slično.  'Linearni park povezuje tvrđave, dio ostataka starog fortifikacijskog sustava. Prijedlog je da se tu ponude javni sadržaji, društvene i javne namjene, ili ugostiteljstva.  Cijeli taj prostor povezuje protočnost, povezanost i javna namjena,' tvrdi Kusalić.U planu je izgradnja dva golf igrališta s 18 i 9 rupa sa vježbalištem i sustavom jezera. 'Golf je planiran iskorištavajući topografsku konfiguraciju terena i prirodne zavoje kako bi iskapanja bila što manja. Prostorni obuhvat planirane izgradnje,  zaštitni prsten od 100 metara oko tvrđava morat će se smanjiti i još dodatni prsten od 50 metara,  kako bi se očuvao  taj fortifikacijski sustav koji je nekada bio u osmatračkoj funkciji.Razlika u odnosu na plan iz 2010, je ta da je cijeli taj središnji dio rasterećen od izgradnje, ostaje zelen u funkciji zaštite prostora,' rekao je Kusalić, uz daljnji izostanak velikih grupacija kuća kakve se ne bi mogle uklopiti. 

Sve rađene analize mogu se detaljno pogledati u tvrđavi Imperijal na Srđu  u prostoru u kojem je također postavljena kutija u kojoj građani investitoru mogu postaviti pitanja koja ih zanimaju.


Organizatori tvrde kako je izložba posjećena, a zadovoljni su i brojem i kvalitetom pitanja koja su dobili od građana. Slijedi procedura službene javne rasprave o urbanističkom planu uređenja, za koju bi građani Dubrovnika trebali biti pripremljeni i znati što ih čeka u budućnosti i kakav razvoj Srđa žele.

Fotografije snimljene na javnim prezentacijama 11., 17. i 24. rujna. 
Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Kusalić

Kusalić PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Slika 0

Slika 0 PortalOko.hr

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

Studija Platoa Srđ 0

Studija Platoa Srđ 0 PORTALOKO

0 Komentara:

Komentiraj članak