Jezični kviz za maturante povodom kraja obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika

Jezični kviz za maturante povodom kraja obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika

Pitanja će biti koncipirana upravo na principu ispitnih pitanja na državnoj maturi iz Hrvatskoga jezika i obuhvatit će pravopis, sintaksu, leksikologiju, morfologiju, fonetiku i fonologiju te povijest hrvatskoga jezika.

Želeći ukazati na važnost poznavanja standardnoga hrvatskoga jezika među mladima, za kraj programa Mjeseca hrvatskoga jezika, 17. ožujka s početkom u 18 sati, Dubrovačke knjižnice su za maturante pripremile jezični kviz koji će biti vježba, odnosno priprema za predstojeću maturu. Pitanja će biti koncipirana upravo na principu ispitnih pitanja na državnoj maturi iz Hrvatskoga jezika i obuhvatit će pravopis, sintaksu, leksikologiju, morfologiju, fonetiku i fonologiju te povijest hrvatskoga jezika.

Za kviz se mogu prijaviti ekipe od po četiri natjecatelja. Ovim putem pozivamo nastavnike Hrvatskoga jezika i književnosti da se uključe i u ulozi mentora pomognu formirati ekipe, te da iste prijave do 14. ožujka na e-adresu: informacijska.sluzba@dkd.hr.

Mentor može prijaviti jednu ekipu natjecatelja. U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime mentora, naziv ekipe, imena i prezimena članova ekipe te školu iz koje dolaze.
Pobjedničku ekipu i mentora očekuju prigodne nagrade.

0 Komentara:

Komentiraj članak