Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske

Potencijalni dionici u lancima vrijednosti su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, obrtnici, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, te inovacijski klasteri.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.

U cilju učinkovite provedbe procesa industrijske tranzicije izrađen je Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske koji se temelji na dostupnim resursima i potencijalu za njegovo korištenje, identifikaciji konkurentnih prednosti te pametnoj specijalizaciji regionalnoga gospodarstva u nišama više dodane vrijednosti.

Planovi za industrijsku tranziciju će potaknuti strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva, te će predstavljati nadogradnju horizontalnih javnih politika dajući strateški okvir za učinkovito korištenje proračunskih i EU sredstava za industrijsku tranziciju.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju Ministarstvo je pristupilo mapiranju dionika raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti:

RLV Plavi rast Jadranske Hrvatske
RLV Zdravlje Jadranske Hrvatske
RLV Pametna industrija Jadranske Hrvatske
RLV Zeleni rast Jadranske Hrvatske
RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske.

Potencijalni dionici u lancima vrijednosti su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, obrtnici, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, te inovacijski klasteri.

Prijavni obrazac, kao i ostala dokumentacija javnog poziva dostupna je na službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

1 Komentar:

Komentiraj članak