Inicijalni sastanak pročelnika za financije najvećih gradova u Republici Hrvatskoj

Inicijalni sastanak pročelnika za financije najvećih gradova u Republici Hrvatskoj

Pročelnik Upravnog odjel za proračun, financije i naplatu Ante Vojvodić sudjelovao je na inicijalnom sastanku pročelnika za financije najvećih gradova u Republici Hrvatskoj, a koji se održao danas u sklopu 14. godišnjeg susret gradonačelnika i poduzetnika u Zadru.
Udruga gradova pokrenula je inicijativu za osnivanje Grupe za financije s ciljem jačanja utjecaja gradova na pitanje javnih financija u Republici Hrvatskoj.

Financiranje projekata gradskih i lokalnih potreba je sve teže i potrebno je pronalaziti nove modele suradnje i financiranja komunalne infrastrukture i javnih investicija kako bi se zadovoljile rastuće potrebe gradova.

Na inicijalnom sastanku pročelnika za financije najvećih gradova u Republici Hrvatskoj razgovaralo se o modelima financiranja razvoja, ali i participativnom budžetiranju, transparentnom i otvorenom poslovanju u svjetlu Naputka o transparentnosti i Uredbe o uredskom poslovanju.

0 Komentara:

Komentiraj članak