Gradski vijećnici raspravljat će o POS stanovima, ovo su uvjeti koji se moraju ispuniti

Gradski vijećnici raspravljat će o POS stanovima, ovo su uvjeti koji se moraju ispuniti

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, koja će se održati u ponedjeljak, naći će se i rasprava o POS stanovima.

Vijećnici će tako raspravljati o točki Rasprava o Nacrtu odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika i Izvješće o provedenoj javnoj raspravi. 

Radi se o stanovima koji se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o najmu s mogućnošću kupnje nakon isteka roka od 10 godina, pod uvjetom da je najmoprimac uredno podmirivao sve svoje ugovorne obveze. Uplaćena najamnina uračunati će se u iznos kupoprodajne cijene, u slučaju kupnje stana koji je bio u najmu, na način koji će se utvrditi Javnim pozivom. 

Mjera vrijedi za one koji su imali manje od 45 godina u trenutku raspisivanja javngo poziva.

Što se tiče ostalih uvjeta  bitno je da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nema/ju riješeno stambeno pitanje, ali niti u sovm vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, da stanuju kao podstanari/najmoprimci,  ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom, nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište na području RH,  nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 hektar, nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području RH, nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika.

Također, između ostaloga, u uvjetima stoji i da vrijednost pokretnina  (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 500.000,00 tisuća kuna na dan koji će se utvrditi u Javnom pozivu, da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi. 

Ostale uvjete, ali i bodovanje možete pogledati OVDJE.

Inače, prvi stanovi po ovom modelu grade se u Mokošici.

0 Komentara:

Komentiraj članak