Gradonačelnik predstavio prijedlog Proračuna Grada za 2022. godinu

Gradonačelnik predstavio prijedlog Proračuna Grada za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu, u iznosu od 562.929.300,00 kuna
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predstavio je danas na konferenciji za novinare prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu, u iznosu od 562.929.300,00 kuna. Planirani prijedlog temeljnog financijskog dokumenta koji će se u srijedu naći na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ocijenio je realnim, posebice uzimajući u obzir vrijeme svjetske pandemije.

''Proračun je planiran više konzervativno po pitanju prihoda planiranih u idućoj godini i ako se situacija bude razvijala u onom smjeru u kojem svi želimo, vjerujemo da ćemo negdje u prvoj polovici 2022. ići u korekciju proračuna na više'', istaknuo je gradonačelnik Franković u prigodi predstavljanja prijedloga Proračuna, naglašavajući važnost sredstva iz EU fondova za realizaciju velikih gradskih projekata koji se, uz povratak turističke sezone, smatraju glavnim generatorima povećanja prihoda proračuna.

Za ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine u Proračunu je planiran iznos od 1.347.800,00 kuna i to za izradu projektne dokumentacije, sanaciju obale Rijeke dubrovačke, Park Gradac, projekt Park ‘n’ Ride na Pobrežju, a za cestogradnju i rekonstrukciju 27.267.200,00 kuna za projekte Lapadska obala, Cesta Nuncijata, Križanje - vatrogasni dom Zaton. Tu su i kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu u Mokošici i Štikovici.

Kada je riječ o ulaganju u vodoopskrbu i odvodnju planirani su projekti oborinske odvodnje u Ulici Andrije Hebranga i na potezu Montovjerna – Batala, dok se za ulaganja u ostale građevinske objekte planira iznos od 2.090.000,00 kuna i to za izgradnju groblja Dubac, sanaciju odlagališta Grabovica i Azil za životinje.

Za društvenu infrastrukturu, odnosno ulaganja u škole, vrtiće, domove za starije, parkove i sportsko-rekreacijske sadržaje planira se 12.494.800,00 kuna, a među ovim projektima su primjerice Osnovna škola Marina Getaldića, Dječji vrtić Pčelica, Dom za starije i nemoćne, Osnovna škola Mokošica, Vatrogasni dom Zaton, Park ispod platane na Pilama…

''Puno projekata će se financirati iz EU fondova i svi su u visokoj fazi gotovosti. Što se tiče vrtića Pčelica, imamo građevinsku dozvolu. Za Dom za starije i nemoćne je cilj do kraja ove godine dobiti građevinsku dozvolu. Za OŠ Mokošica imamo praktički gotovu cijelu projektnu dokumentaciju'', istaknuo je gradonačelnik Franković.

Također, za projekte u predškolskom odgoju i osnovnom školstvu planiran je ukupni iznos od 36.322.100,00 kuna.

Neće izostati ni ulaganja u socijalnu skrb, poput 2,9 milijuna kuna namijenjenih umirovljenicima, 2 milijuna kuna za pučku kuhinju i 3,1 milijun kuna kao dar za novorođeno dijete, dok se za zdravstvenu skrb u Proračunu namjerava osigurati 3,53 milijuna.

Ustanovama u kulturi u Proračunu 2022. pripast će 9,787 milijuna kuna te za javne potrebe u kulturi još milijun kuna, dok je za javne potrebe u športu planirano 14,056 milijuna kuna.

Nastavlja se i projekt participativnog budžetiranja, u okviru kojeg će građani sami moći birati projekte koji će se raditi na području Grada. Ovaj vrijedan projekt predstavlja oblik neposredne demokracije jer se građanima na taj način prepušta odlučivanje o raspodjeli dijela javnog novca na programe koji su ključni za kvalitetu njihovog života.

Kako izgleda prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu pogledajte na LINKU, a prezentaciju prijedloga Proračuna preuzmite OVDJE.

 

0 Komentara:

Komentiraj članak