Grad sankcionira koncesionare zbog prekida opskrbe unutar povijesne jezgre

Grad sankcionira koncesionare zbog prekida opskrbe unutar povijesne jezgre

Nastavno na izjave koncesionara koji obavljaju komunalnu djelatnost opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima kako su dana 23. lipnja odlučili prekinuti djelatnost za koju im je dodijeljena koncesija, Grad Dubrovnik podsjeća potpisnike ugovora na njihove ugovorne obveze.

Sukladno članku 11. predmetnog ugovora, navedeni koncesionari dužni su uredno bez obustave obavljati navedene poslove. S obzirom na to da danas istu uslugu nisu obavljali, o čemu su javnost izvijestili sami koncesionari, izreći će im se novčana kazna u propisanom iznosu od 3.000 kuna na dan. Kazne su propisane su člankom 15. istog ugovora u slučaju zakašnjenja ili neurednog ispunjenja usluga definiranih ugovorom, mogu se utvrditi za svaki radni dan i zbrajaju se.

Grad Dubrovnik uputit će koncesionarima pisano upozorenje o neizvršavanju ugovornih obveza te, ako se ogluše na navedeno i nastave uskraćivati komunalnu djelatnost na koju su se obvezali, raskinuti ugovor temeljem članka 17. koji propisuje uvjete jednostranog raskida ugovora. Temeljem istog članka, davatelj koncesije naplatit će naknadu štete koju je prouzročio koncesionar aktiviranjem datih zadužnica.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik započinje s uređenjem područja pretovarne zone na Pločama konceptualnom podjelom javne površine na prihvatno-pretovarnu zonu i otvaranje javne površine građanima i turistima. Hortikulturnim uređenjem ovaj prostor u neposrednoj blizini istočnog ulaza u povijesnu jezgru dobit će primjereniji izgled.

0 Komentara:

Komentiraj članak