GRAD PLOČE: Pitate se kako smanjiti minus od 7 milijuna kuna u gradskoj blagajni?

GRAD PLOČE: Pitate se kako smanjiti minus od 7 milijuna kuna u gradskoj blagajni?

U Pločama znaju kako. Podignite komunalni doprinos na maksimalno zakonski dozvoljen iznos.

Tragom loših financijskih rezultata ostvarenih 2021. godine i minusa od preko 7 milijuna kuna, nakon što se Grad dodatno zadužio kreditom HBOR-a u iznosu od 4 milijuna kuna, Gradsko vijeće Grada Ploča je na prijedlog gradonačelnika Miše Krstičevića donijelo izmjene Odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi s ciljem povećanja iznosa za iste. 

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča koja je održana 14.03.2022. našlo se nekoliko zanimljivih točaka koje imaju direktan utjecaj na standard građana Grada Ploča ali i na privlačenje potencijalnih investitora. Najveću pozornost okupljenih vijećnika imala je točka vezana za prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu gdje se vodila polemika između Gradonačelnika i oporbenih vijećnika. Podsjetimo, komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u Gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Tragom loših financijskih rezultata ostvarenih 2021. godine i minusa od preko 7 milijuna kuna, nakon što se Grad dodatno zadužio kreditom HBOR-a u iznosu od 4 milijuna kuna, Gradsko vijeće Grada Ploča je na prijedlog gradonačelnika Miše Krstičevića donijelo izmjene Odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi s ciljem povećanja iznosa za iste. Budući da je u proračunu za 2022. godinu planirano dodatno zaduživanje u iznosu od 2,5 milijuna kuna s pravom možemo pretpostaviti da je ovo tek početak povećanja fiskalnog opterećenja koje će se preliti na sve građane Grada Ploča.

Slika 1  PortalOko.hr

  U odnosu na prethodnu Odluku  o komunalnom doprinosu, Gradsko vijeće je smanjilo broj zona te povećalo iznos komunalnog doprinosa u svakoj zoni. 

 

Slika 2  PortalOko.hr

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi zemljište, ovisno o namjeni građevine te ovisno o vrijednosti prosječnih troškova građenja m³ građevine u Republici Hrvatskoj. Možda bi definirane vrijednosti komunalnog doprinosa bile i veće da Ministarstvo graditeljstva nije propisalo da jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za prvu zonu ne može biti viša od 10% prosječnih troškova građenja m3 građevine, a prosječni troškovi građenja kubnog metra (m3) građevine u Republici Hrvatskoj iznose 1.382,86 kuna po kubnom metru.

Tokom, ali i nakon sjednice kroz medije, gradonačelnik Mišo Krstičević je više puta naglasio kako povećanje komunalnog doprinosa neće utjecati na građane koji grade obiteljsku kuću te je izjavio da se rasterećuju građani, a opterećuje se kapital. Kako bismo bili uvjereni da je to istina odlučili smo napraviti projekciju izračuna komunalnog doprinosa za kuće od 500m3 i 1000m3  koja demantira Gradonačelnika te crno na bijelo potvrđuje da će za građane 2. i 3. zone povećanja ipak biti, dok će za zonu I. Iznos biti smanjen. Napomenimo, 2. i 3. zona predstavljaju naselja i zaseoke u okolici Ploča gdje je razina komunalne infrastrukture na nezavidnoj razini, a upravo su obiteljske kuće glavni izvor stanovanja unutar tih područja. Međutim, možda u svojoj izjavi o građanima Gradonačelnik smatra da su samo stanovnici grada Ploča građani, a na stanovnike naselja i zaseoka gleda samo kao izvor dodatnog prihoda.

 Nakon upoznavanja javnosti o planiranim Odlukama prije samog početka sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnik je na početku sjednice uputio amandman te je povećao korektivni faktor za djelomično oslobađanje od komunalnog doprinosa za obiteljske kuće. Cijela stvar nebi bila upitna da ta ista Odluka nije upućena upravo od strane Gradonačelnika na Gradsko vijeće kao finalna Odluka o komunalnom doprinosu u okviru Zaključka potpisanog od strane Gradonačelnika. Temeljem navedenog amandmana otvara se pitanje dolazi li Gradonačelnik  spreman na Gradsko vijeće i provjera li što potpisuje ili svoj posao odrađuje usputno prema direktivama drugih. 

OBRAČUN IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSA PREMA ODLUCI NA SNAZI DO 14.03.2022.

 

JEDINIČNA VRIJEDNOST

Komunalnog doprinosa po m3 u kunama

KOREKTIVNI FAKTOR

(djelomično oslobađanje od utvrđenog iznosa kom. doprinosa)

VOLUMEN m3

(nove građevine,

nadogradnja,

ozakonjenje)

 

 

IZNOS

KOMUNALNOG

DOPRINOSA     u kunama

ZONA 1

Područje grada Ploča, luke Ploče, servisne zone Vranjak I, II, III

40,00 kn

0,35

500 m3

7 000 kn

0,60

1000 m3

24 000 kn

ZONA 2

Područje naselja Birina

20,00 kn

0,35

500 m3

3 500 kn

0,60

1000 m3

12 000 kn

ZONA 3

Područje naselja Baćina, Banja, Crpala -Spilice- Gnječi, Čeveljuša, Komin, Peračko Blato, Rogotin, Staševica, Šarić Struga i Stablina

10,00 kn

0,35

500 m3

1 750 kn

0,60

1000 m3

6 000 kn

ZONA 4

Područje naselja Dumanjac-Barbiri, Perka, Gradci, Plina Jezero i sva preostala naselja

5,00 kn

0,35

500 m3

875 kn

0,60

1000 m3

3 000 kn

Oslobođeni plaćanja (iznos popusta u %):

 • Ozakonjenje obiteljskih kuća 50%
 • Osobe do 35 godina starosti za prvu nekretninu 100%
 • Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata 100%
 • Članovi obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu 100%

Zahtjevi se predaju Upravnom tijelu, a Gradonačelnik može odobriti obročnu otplatu.

OBRAČUN IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSA PREMA PRIJEDLOGU NOVE ODLUKE - 14.03.2022.

 

JEDINIČNA VRIJEDNOST

Komunalnog doprinosa po m3 u kunama

KOREKTIVNI FAKTOR

(djelomično oslobađanje od utvrđenog iznosa kom. doprinosa)

VOLUMEN m3

(nove građevine, nadogradnja,

ozakonjenje)

 

 

IZNOS

KOMUNALNOG

DOPRINOSA     u kunama

ZONA 1 – Zona grada Ploča, zona Luke Ploče. Gospodarske zone: Vranjak I, II, III, Staševica, Rogotin, Karamatići-Eraci. Gospodarsko-poslovne zone: Rogotin- istočno i zapadno od mosta, Marinuša, Kozjak. Površina za eksploataciju mineralnih sirovina „Obilićevac“. Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene: Ušće, Željugrad, Dobrogošće, zona „Pod cestom“, VSK „Tatinje“, VSK otok Pločica, zona „Sidrište“, vojarna „116. brigade HV“ lokalitet Male Bare.

 

138,00 kn

 

 

0,25

0,25

 

500 m3

 

17 250 kn

0,33

0,33

 

1000 m3

 

45 540 kn

ZONA 2 - Područje naselja Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Rogotin, Stablina, Staševica, Šarić Struga.

40,00 kn

0,25

500 m3

5 000 kn

0,33

1000 m3

13 200 kn

ZONA 3 - Područje naselja Barbiri – Dumanjac, Perka, Gradci, Plina Jezero i sva ostala nespomenuta ruralna naselja.

20,00 kn

0,25

500 m3

2 500 kn

0,33

1000 m3

6 600 kn

OBRAČUN IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSA PREMA NOVOJ ODLUCI OD 14.03.2022. (nakon usvojenih amandmana).

 

JEDINIČNA VRIJEDNOST

Komunalnog doprinosa po m3 u kunama

KOREKTIVNI FAKTOR

(djelomično oslobađanje od utvrđenog iznosa kom. doprinosa)

VOLUMEN m3

(nove građevine, nadogradnja,

ozakonjenje)

 

 

IZNOS

KOMUNALNOG

DOPRINOSA     u kunama

ZONA 1 –  Zona grada Ploča, Luke Ploče. Gospodarske zone: Vranjak I, II, III, Staševica, Rogotin, Karamatići-Eraci. Gospodarsko-poslovne zone: Rogotin- istočno i zapadno od mosta, Marinuša, Kozjak. Površina za eksploataciju mineralnih sirovina „Obilićevac“. Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene: Ušće, Željugrad, Dobrogošće, zona „Pod cestom“, VSK „Tatinje“, VSK otok Pločica, zona „Sidrište“, vojarna „116. brigade HV“ lokalitet Male Bare.

 

138,00 kn

 

 

0,09

0,09

 

500 m3

 

6 210 kn

 

0,16

 

1000 m3

 

22 080 kn

ZONA 2 - Područje naselja Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Rogotin, Stablina, Staševica, Šarić Struga.

40,00 kn

0,16

500 m3

3 200 kn

0,27

1000 m3

10 800 kn

ZONA 3 - Područje naselja Barbiri – Dumanjac, Perka, Gradci, Plina Jezero i sva ostala nespomenuta ruralna naselja.

20,00 kn

0,16

500 m3

1 600 kn

0,27

1000 m3

5 400 kn

Oslobođeni plaćanja (iznos popusta u %):

 • Osobe s posebnim potrebama - 100%
 • Roditelji djeteta s posebnim potrebama do 7.god –100%
 • Roditelji koji imaju status njegovatelja – 100%
 • Osoba s težim invaliditetom ovisna o tuđoj njezi -100%

 

 • Osoba koja se služi pomagalima za orijentaciju- 100%
 • Osoba koja se služi pomagalima za pokretljivost- 100%
 • HRVI – 100%
 • Fizičke osobe za prvu građevinu - 100%

Gradonačelnik ima ovlasti u potpunosti ili djelomično osloboditi od obveze plaćanja.

Pored ovako nekontroliranog povećanja cijena komunalnog doprinosa te izbacivanja stavke u  Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj se prihodi ostvareni iz komunalnog doprinosa više ne moraju namjenski utrošiti na izgradnju komunalne infrastrukture, daje se naslutiti da će isti poslužiti za krpanje rupa u Proračunu koje su nažalost svakim danom sve veće.

Posebno se ističu članci Odluke o komunalnom doprinosu po kojima Gradonačelnik bez odluke Gradskog vijeća može djelomično ili u potpunosti od komunalnog doprinosa osloboditi određene fizičke osobe. Takvu odluku u dosadašnjim slučajevima je donosilo Upravno vijeće na prijedlog Gradonačelnika koji je mogao samo odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa. Zašto vijećnici koji izglasavaju ovakve Odluke povećavaju ovlasti Gradonačelnika i ruše kredibilitet Gradskog vijeća koje je podsjetimo predstavničko tijelo Grada te da li se upravo tim potezom otvara prostor za manipulacije i samovolju Gradonačelnika?

Gradonačelnik se u svojoj kampanji na zadnjim izborima vodio sloganom da „Najbolje tek dolazi“, međutim nakon ovakvih poteza pitamo se za koga najbolje tek dolazi. Za građane Ploča teško.

Od vijećnika, sjednici su prisustvovala 3 vijećnika HDZ-a, 7 vijećnika SDP-a, 2 vijećnika PLS-a te 1 vijećnik MOST-a.

Nakon predloženih i prihvaćenih amandmana te rasprave, točka je stavljena na glasanje:

ZA: 7 vijećnika SDP-a i 1 vijećnik MOST-a

PROTIV: 3 vijećnika HDZ-a i 2 vijećnika PLS-a0 Komentara:

Komentiraj članak