GRAD DUBROVNIK

Grad Dubrovnik donio Akcijski plan projekta Poštujmo Grad do 2025. godine

Dugoročni strateški projekt Grada Dubrovnika „Poštujmo Grad/Respect the City“ dobio je svoj Akcijski plan za razdoblje do 2025. godine, a isti je nakon dva kruga javnog savjetovanja usvojen na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj u srijedu, 27. listopada

Nacrt Akcijskog plana predstavio je njegov autor i stručni voditelj projekta Ranko Milić. Istaknuo je kako Plan sagledava vrlo zahtjevnu situaciju u kojem se turistički sektor, ali i cijela lokalna zajednica i ekonomija nalaze te predlaže integrirani strateško-razvojni, provedbeni, tehnološki, ali i financijski odgovor na ključne izazove korištenjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih intervencija.

-„Te intervencije moraju proizaći iz sinergije javnih, privatnih, civilnih, kao i znanstveno-istraživačkih, razvojno-inovacijskih i drugih čimbenika, te aktiviranjem svih dostupnih europskih i drugih izvora vanjskog i vlastitog financiranja“, stoji u sažetku Akcijskog plana. To je posebice važno, ističe se, u ovom trenutku kada se nalazimo pred novim višegodišnjim financijskim okvirom Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2021.-2027. i planom oporavka koji Republici Hrvatskoj otvara brojne mogućnosti za realizaciju kapitalnih investicija.

Naime, Akcijski plan uključuje i strateške projekte, poput onih koji se tiču unapređenja prometne infrastrukture (razvoj Gruža kao budućeg intermodalnog urbanog centra, Lapadska obala, Park&Ride sustav na Pobrežju) te razvoja alternativnih modela prometovanja (Dubrovački električni brodski tramvaj). Ovi projekti, podsjetimo, dobili su punu potporu Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. veljače 2019. godine u Dubrovniku, ali i podršku JASPERS-a, Tehničke pomoći Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić kazala je kako je donošenje i primjena aktivnosti sadržanih u Akcijskom planu sljedeća faza projekta Poštujmo Grad putem kojeg je već učinjen zaokret u upravljanju odredištem prema održivom turizmu te je promijenjen imidž Dubrovnika kao destinacije opterećene prekomjernim turizmom i gužvama u destinaciju koja odlučno kreće prema održivom, inovativnom i odgovornom upravljanju.

Akcijski plan kompatibilan je i drugim razvojnim i strateškim planskim dokumentima poput Plana upravljanja povijesnim jezgrom Grada Dubrovnika i ostaje stalno otvoren strateški participativni razvojni programski okvir za kontinuiranu diskusiju, unapređenje i prilagodbu.

Komentiraj članak

Komentari