Dubrovački judaša položili za nove KYU učeničke pojaseve

Judo klub Dubrovnik organizirao je u subotu polaganje za pojaseve na kojem je svoje znanje uspješno prikazalo 102 judaša iz sekcija Grad, Mokošica i Zaton. Judaši su prikazali osnovne tehnike i principe juda te teorijska znanja o povijesti i pravilima judo sporta. Nakon polaganja djeca su osim zasluženih diploma i pojaseva dobila i prigodne majce.
Bijeložuti pojas su položili; Pero Lučić, Marin Curić, Roko Preljević, Darien Mišković, Mario Gjivovic, Roberto Raič, David Obuljen, Mark Mihael Vladić, Erik Nikitović, Kristian Simunić, Marin Golubović, Bartol Stražičić, Mislav Jurić ,Roko Malobabić,Luka Baraban,Drina Baraban,Niko Mostahinić,Đivo Falkoni,Paulina Bogetić, Nikola Kaštelan,Antonio Matana,Niko Šakić,Petar Kapetanić,Đivo Milutinović,Matej Grizelj,Orsat Cvjetinović,Mateo Zdraulić,Ivan K.Jovanović,Nikola Antunović,Bruno Marlais,Roko Dediol,Ora Marija,Luka Marković,

Žuti pojas su položili; Lukša Đapić, Marko Barač, Lucija Maslać, Stjepo Milovčević,Roko Marković,Tomislav Baselli,Dominik Ljuban,Lorena Buholov,Marta Njirić,Maroje Grkeš,Ivan Bilić,Antun Bojanović

Žutonarančasti pojas su položili; Ana Baletin, Ana Lea Herceg, Jakov Mršić, Matej Batina, Filip Lambeta, Maroje Sekondo, Matej Butigan, Vlaho Lujo,Orlando Vuleša,Ivan bazdan,Paulo Matana,Dominik Kaštelan,Luka Srzentić,Stipe Prčan,Vide Potrebica,Vjekoslava Potrebica,Maroje Đevoić,Leon Tomašević,Lucija Potrebica,Patrik Kajinić,Antonio Jurić,Filip Matušan;Matija Lonco

Narančasti pojas su položili; Đuro Bunda, Nika Čurlin, Marko Čurlin, Nika Napica, Ivan Obrovac, Marin Brangjolica,Luka Čurlin,Marin Grilec,Loreta Puljizević,Fabio Sforza Jerosimić,Petar Lujo,Luka Petković,Ivan Žitković,Ivan Nović,Andrej Vukorep,Domink Bagavac

Narančastozeleni su položili; Ivona Caput, Kristijan Šabić, Frano Medo, Lukša Napica,Karla Petković,Marko Moretić,Marko Mostahinić,Maroje Tovarac,Teo Petković,Ivica Bogetić.

Zeleni pojas su položili; Vlaho Ban,Luka Bela Nagy,Matej Njirić,Bruno Bencek

Plavi pojas je položila Romana Palunčić.

0 Komentara:

Komentiraj članak