Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Ukupna vrijednost označavanja predmetnih pješačkih prijelaza i svih pratećih radova iznosi oko 175.000,00 kuna.

Završeni su radovi uređenja novih pješačkih prijelaza na nerazvrstanoj cesti kroz Rijeku dubrovačku, na četiri lokacije – u Komolcu kod benzinske postaje, u Rožatu kraj autobusne čekaonice, ispod naselja Naš dom i u Mokošici na dijelu ceste od Novog naselja prema Mokošici. Grad Dubrovnik na ovaj je način podigao razinu sigurnosti pješaka prilikom prelaska ceste u ovim gradskim naseljima.

Prije iscrtavanja samih pješačkih prijelaza bilo je potrebno izgraditi pripadajuće nogostupe za siguran pristup prijelazima ili napraviti prilagodbe postojećeg, na nekim lokacijama izmjestiti stupove javne rasvjete te postaviti cestovnu signalizaciju. Sve sukladno izrađenom Prometnom elaboratu za označavanje pješačkih prijelaza na ovoj dionici, a koji je prije realizacije upućen Policijskoj upravi na ishođenje prethodne suglasnosti.

Ukupna vrijednost označavanja predmetnih pješačkih prijelaza i svih pratećih radova iznosi oko 175.000,00 kuna.

 
Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj Grad Dubrovnik

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj Grad Dubrovnik

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj Grad Dubrovnik

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj Grad Dubrovnik

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj

Četiri nova pješačka prijelaza u Rijeci dubrovačkoj Grad Dubrovnik

0 Komentara:

Komentiraj članak