Rezultati pretrage

riba sunčanica

  • ALOHTONA VRSTA IZ RIJEKE NERETVE Sunčanica, mala riba agresivne naravi i grabežljivog ponašanja

    http://www.portaloko.hr/clanak/alohtona-vrsta----iz----rijeke-neretve-suncanica-mala-riba-agresivne-naravi-i-grabezljivog-ponasanj/0/106094/
    Pod alohtone vrste podrazumijevaju se strane, odnosno unesene vrste, koje se ne nalaze u području svoje prirodne rasprostranjenosti. One su iz raznih razloga slučajno ili namjerno prenesene u novo stanište. Smatra se da u prosjeku od sto unesenih alohtonih vrsta tek deset njih nađe slobodnu ekološku nišu i opstane dok tri postanu invazivne. Održi li se u novoj sredini, unesena vrsta može izrazito promijeniti zajednicu riba što često dovodi do nestajanja osjetljivih vrsta, posebno onih endemskih.