Rezultati pretrage

jezik seksualnih signala

  • Naučite jezik seksualnih signala

    http://www.portaloko.hr/clanak/naucite-jezik-seksualnih-signala/0/76419/
    Postoje brojni vrlo suptilni neverbalni seksualni signali koje muškarac i žena mogu slati jedno drugome. Korisno je i muškarcima i ženama da vrlo dobro poznaju neverbalne seksualne signale jer na taj način mogu svjesno komunicirati neverbalnim seksualnim jezikom.