Rezultati pretrage

endoparaziti

  • PRISUTNOST ENDOPARAZITA Još jedan proizvod se povlači s tržišta

    http://www.portaloko.hr/clanak/prisutnost-endoparazita-jos-jedan-proizvod-se-povlaci-s-trzista/0/102838/
    Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.