Rezultati pretrage

Triatlon Klub Dubrovnik

  • Na brodu Sea Star održan prvi sastanak novoosnovanog Triatlon Kluba Dubrovnik

    http://www.portaloko.hr/clanak/na-brodu-sea-star-odrzan-prvi-sastanak-novoosnovanog-triatlon-kluba-dubrovnik/0/89178/
    Na sastanak su došli članovi i trenutno zainteresirani za novi dubrovački sport. Prezentaciju aktivnosti kluba i budućih projekata su predstavili predsjednik Ivo Dadić i tajnik Daniel Marušić.