Danas

Stožer civilne zaštite RH donio odluku o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Stožer civilne zaštite donio je odluku o novim restrikcijama u svrhu suzbijanja koronavirusa. Pravni dokument kojeg je potpisao ministar Davor Božinović prenosimo u cijelosti.

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka 2020. godine donosi 

O D L U K U o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima 

I. S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke. 

II. Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba. 

III. Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama". 

KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-10 Zagreb, 21. ožujka 2020. 

NAČELNIK STOŽERA POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA 

Dr. sc. Davor Božinović 

Dostaviti: 

1. Operativnom centru Civilne zaštite, 

na daljnju dostavu 2. Pismohrani 

DAVOR BOŽINOVIĆ 

Digitalno potpisao: DAVOR BOŽINOVIĆ Datum: 2020.03.21 11:45:49 +01'00' 

Komentiraj članak

Komentari