GODINA KULTURNE BAŠTINE

SKRIVENI TREČENTO Postavlja se restaurirana izložba ispred Kneževa dvora

Hrvatski restauratorski zavod u sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine večeras će ispred Kneževa dvora predstaviti rezultate višegodišnjeg projekta "Nepoznata trečentistička slikarska radionica - deatribucija Matka Junčića i Ivana Ugrinovića" kao izložbenu instalaciju "Skriveni trečento".

Uz duge i zahtjevne konzervatorsko-restauratorske radove na lopudskom poliptihu, projekt "Nepoznata trečentistička slikarska radionica - deatribucija Matka Junčića i Ivana Ugrinovića" Hrvatskog restauratorskog zavoda uključivao je i opsežne istraživačke radove koji su otkrili nužnost novog datiranja i atribucije toga iznimnog djela. Istraživanja su proširena i na poliptih s Koločepa, koji je po mnogočemu sličan lopudskomu, javlja Dubrovački dnevnik.

Dva su oltara određena kao djelo majstora 15. stoljeća, a slijedom arhivskih zapisa pripisivana su dvojici dubrovačkih slikara. Rezultati istraživačkih radova pomaknuli su vrijeme njihova nastanka u drugu polovicu 14. stoljeća. Raznovrsne tehničke i komparativne analize pokazale su potencijalnu bliskost njihova autora krugu Paola Veneziana. Novo je tumačenje prihvaćeno u stručnim krugovima i donosi nove, važne spoznaje u interpretaciji povijesti dubrovačkog slikarstva.

Nove spoznaje i tumačenja bit će predstavljeni javnosti izložbenom instalacijom. Unutar posebno konstruirane „kocke“ projicirat će se videoprezentacija s kompjutorskom simulacijom. Na vanjskim stranicama otisnuti su kolaži trečentističkih likova svetaca s panela dvaju oltara, posloženih poput šetača na gradskoj ulici. Postavljanje „kocke“ na glavnoj ulici stare gradske jezgre kontinuirano će pobuđivati pažnju prolaznika.

Tako zamišljena izložbena instalacija umjetnički je i provokativni iskorak u odnosu na uobičajena predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova, izlazak iz prostora radionica i muzeja, s idejom stvaranja intrigirajućeg objekta za posjetitelje u njihovu prostoru kretanja gradom. Cilj projekta, financiranog sredstvima Ministarstva kulture RH i skupine dubrovačkih donatora, jest upoznavanje publike s važnim projektima Hrvatskog restauratorskog zavoda, uz isticanje pozitivne povratne sprege između aktivne zaštite baštine i njezina razumijevanja.

Komentiraj članak

Komentari