PREOKRET U SLUČAJU TURISTIČKIH AGENCIJA

PRVOSTUPANJSKA PRESUDA: Sud presudio u korist Sanitata, Vlahušićevi akti bili su zakoniti

Trgovački sud u Zagrebu donio je prvostupanjsku presudu u korist Sanitata Dubrovnik, u svojstvu tužitelja, protiv tvrtke Jm Perfecta Group Limited d.o.o., u svojstvu tuženika, a vezano uz zaustavljanje turističkih autobusa na Pilama.

Objavljenom presudom se održava na snazi putni nalog saržan u rješenju o ovrsi čime je tvrtki Jm Perfecta Group Limited d.o.o. naložena ispata u iznosu od 19 600 kuna u roku od osam dana, ali i nadoknadu troškova ovršnog postupka u iznosu od 1 721,56 kuna. Prema prvostupanjskoj presudi, tvrtka je dužna isplatiti i parnični trošak u iznosu od oko 10 100 kuna.

Ovakva odluka zanimljiva jer je ujedno u prva odluka koja je dijametralno suprotna u pogledu iste stvari. Naime, dok je Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku (nekadašnji Trgovački sud u Dubrovniku) do sada zauzimao stav da su nezakoniti akti gradonačelnika kojima se 2013. godine regulirala naplata naknade za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima Pile i Ploče, Trgovački sud u Zagrebu je drugačijeg stava. Naime, on smatra da su akti donedavnog gradonačelnika Andra Vlahušića zakoniti i da je turistička agencija dužna platiti naknadu za pojedinačna zaustavljanja i parkiranja na Pilama, te Sanitatu Dubrovnik d.o.o. troškove sudskog postupka, kako piše Dubrovački dnevnik.

Također, tuženu turističku agenciju JM PERFECTA GROUP LIMTED zastupa odvjetnik Ante Kačić koji je iznosio istu argumentaciju i u činjenično te pravno istovjetnim slučajevima u Dubrovniku, ali za razliku od dubrovačkog suda, Trgovački sud u Zagrebu nije se složio s njegovim prigovorima te smatra kako je predmetni naputak gradonačelnika bio važeći tijekom cijelog utuženog razdoblja, a da sud nije našao razloge koji bi ga činili neustavnim ili nezakonitim.

Iako je odluka nepravomoćna, svakako je indikativna jer nakon stava Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koji je potvrdio zakonitost akata Grada Dubrovnika iz 2014. godine koji su se primjenjivali protekle dvije godine i trenutno su u primjeni, donesena je prvostupanjska odluka koja potvrđuje zakonitost postupanja i za 2013. godinu.

Komentiraj članak

Komentari