REKONSTRUKCIJA

PROVOĐENJE PROJEKTA NA LOPUDU Preuređuje se plaža i obala ispred hotela Lafodije, grade se prateći sadržaji na pomorskom dobru (FOTO)

Anker grupa d.o.o., u čijem je vlasništvu hotel Lafodija na Lopudu, svake godine realizira nove ideje kada je riječ o uređenju okoliša koji se nalazi u neposrednoj blizini hotela.

Nakon otvaranja renovirane Lafodije 2011. godine, talijanska obitelj koja posjeduje hotel poviše istog je izgradila Waterhill Spa odnosno wellness centar. Nadalje, također je sagrađen luksuzan objekt odmah pokraj Lafodije, a koji izgledom podsjeća na mega jahtu, piše Dubrovački dnevnik.

Na red je došlo 'uređenje plaže i obale te rekonstrukcija obalnog platoa s gradnjom pratećih sadržaja na pomorskom dobru u obuhvatu zahvata kojeg čini dio katastarske čestice 1611 K.O. Lopud i to: -1 faze- uređenje plaže (javnog kupališta) s gradnjom pratećih sadržaja (plažna ugostiteljska građevina sa sunčalištem i pergolom, dva bazena, tri platforme za sunčanje) i rekonstrukcijom dijela obalnog platoa.'

Srušeni su objekt koji je služio kao ljetni bar te skalini koji su direktno povezivali muo s hotelom. Sve se pretvorilo u veliko gradilište kako je i vidljivo na slikama, a završetak radova očekuje se do početka sezone. Iako postoji okviran opis sadržaja koji će se izgraditi, ostaje vidjeti kako će izgledati konačna realizacija projekta.

Izvođač radova je Alfaplan d.o.o., a dozvolu za gradnju izdao je Grad Dubrovnik, upravni odjel za izdavanje i provedbu prostornog uređenja i gradnje.

Komentiraj članak

Komentari