Hrvatska

Poziv javnosti za izradu Izvješća o stanju okoliša DNŽ

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša uputio je poziv javnosti u svrhu izrade Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2007. -2010.  godine:

“Dubrovačko-neretvanska županije započela je izradu Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2007. do 2010. godine, sukladno obvezama Zakona o zaštiti okoliša.

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije sadrži podatke o stanju okoliša, usvojenim dokumentima, provedenim aktivnostima i mjerama zaštite okoliša i održivog razvoja,  praćenju stanja okoliša, te uloženim financijskim sredstvima u zaštitu okoliša na području Županije i jedinica lokalne samouprave, u periodu od 2007. do 2010. godine.

Prvo Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izrađeno je 2006. godine. U međuvremenu su izrađeni i usvojeni Plan gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2015. godine, Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko- neretvanskoj županiji s Procjenom rizika i osjetljivosti prostora, kao i drugi dokumenti od značaja za održivi razvoja i zaštitu okoliša na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Izrada Nacrta Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije povjerena je ovlaštenoj tvrtci. U izradi izvješća potrebna je suradnja svih nadležnih tijela u Županiji i jedinicama lokalne samouprave, nevladinih udruga, te javnosti i zainteresirane javnosti.

Ovim putem Vas pozivamo da se uključite u proces izrade Izvješća o stanju okoliša svojim mišljenjima, opisom problema u okolišu i prijedlozima njihova rješavanja.

Svoja mišljenja i prijedloge možete dostaviti poštom na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Dubrovnik, Pred Dvorom 1., ili elektroničkom poštom na adresu: branka.martinovic-vukovic@dubrovnik-neretva.hr „- navodi se u pozivu kojega potpisuje v.d. pročelnica Nikolina Šišić.
    .
Komentiraj članak

Komentari