MASOVNO IZUMIRANJE ŠKOLJKAŠA

Perisku ugrožava invanzivna vrsta, utvrđena visoka stopa smrtnosti na Elafitima

Prvo masovno izumiranje školjkaša plemenite periske u Mediteranu, na obali Španjolske, zabilježeno je 2016. godine.

Pretpostavlja se da je glavni krivac nova parazitska vrsta – Haplosporidium pinnae.  Međunarodni savez za očuvanje prirode i prirodnih resursa (IUCN) izvješća ukazuju na masovne pomore u Francuskoj, Grčkoj, Albaniji, Italiji i Turskoj, a stopa smrtnosti jedinki prelazi 99 posto. Uzrok i obujam pomora nisu poznati, ali smatra se da do pomora dovodi kombinacija nepovoljnih uvjeta nastalih zbog klimatskih promjena.

Nažalost, populacije ovog školjkaša masovno izumiru i u Hrvatskoj. Proučavanjem populacija na Elafitskim otocima utvrđena je visoka stopa smrtnosti, od 64 do 74 posto. Zabrinjavajući podatak bio je da je većina organizama uginula u kratkom vremenskom razdoblju. Preživjele jedinke sporo zatvaraju oklop što može biti indikator lošeg zdravlja organizma i skoro uginuće. 

Uloga ove vrste je vrlo je važna zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa (otpadne tvari), što doprinosi prozirnosti morske vode. Uz to, pruža algama, spužvama, mahovnjacima i ostalim beskralješnjacima tvrdu podlogu za prihvat u područjima mekog morskog dna.

Ovakve promjene mogu bitno utjecati na kompleksne morske zajednice, stoga je potreban stalni monitoring i provođenje programa očuvanja ovih morskih divova među školjkašima. 

Jure Jurinović, student Diplomskog studija „Marikultura“ Sveučilišta u Dubrovniku

Komentiraj članak

Komentari