GRAD DUBROVNIK

Održan sastanak projektnih partnera u sklopu projekta DiMaND

Dvodnevni sastanak projektnih partnera u sklopu projekta DiMaND održan je 24. i 25. veljače 2021. godine u Budimpešti. Zbog trenutačne epidemiološke situacije predstavnici Grada Dubrovnika, kao i većina projektnih partnera, sudjelovali su online.

Projektne aktivnosti u sklopu DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Također, Grad Dubrovnik vodeći je partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite.

Tema sastanka bile su projektne aktivnosti u sklopu radnih paketa projekta na čiju temu su bile organizirane radionice, ali i financijska i administrativna pravila i rokovi koji su propisani u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a koja su od iznimne važnosti za uspješnu realizaciju projekta.

Grad Dubrovnik pridaje veliku važnost prevenciji i djelovanju u slučajevima prirodnih ugroza. Naime, zbog svog geografskog položaja i obilježja brojne su prirodne katastrofe kojima je grad Dubrovnik izložen. S tim u vezi, iznimno je važno raditi na unaprjeđenju spremnosti za operativno djelovanje; stanja mobilnosti snaga i veza; mogućnostima materijalne potpore operativnim kapacitetima tijekom provođenja mjera civilne zaštite u katastrofama kao i drugih potreba snaga za potrebe planiranja civilne zaštite. Nadalje, prekogranična suradnja i dijeljenje primjera dobre prakse među zemljama koje su pod rizikom od prirodnih katastrofa je jedan od korisnih elemenata u smislu poboljšanja reakcije i spremnosti postrojbi civilne zaštite, te ostalih žurnih službi koje djeluju u slučajevima prirodnih katastrofa, a čemu će ovaj projekt regionalne suradnje svakako doprinijeti.

Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu. Sudjeluje ukupno 18 relevantnih partnera i pridruženih partnera iz osam zemalja, dok je vodeći partner Vatrogasna zajednica grada Budimpešte.

Projekt je financiran u sklopu Mehanizama Unije za civilnu zaštitu. Ukupan proračun projekta iznosi 341,608.20 €, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 € te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske Unije.

Komentiraj članak

Komentari