NOVI GUP

Nema više gradnje na metar od susjedove kuće

Novim prostornim izmjenama nastojat će se spriječiti devastacije te unijeti sklad u buduće projekte, u cilju zaštite urbanog prostora

Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika zasigurno je jedna od najiščekivanijih točaka, od vitalnog značaja za Dubrovnik, koja će se naći na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj 29. ožujka. Neplanska gradnja i devastacija prostora problemi su kojima građani svjedoče već dugi niz godina, a kako najavljuju iz gradske uprave, cilj novih izmjena je spriječiti daljnje nesagledive štete na urbani prostor grada, piše Dubrovački dnevnik

U prvom redu odnosi se to na sprečavanje pretjerane apartmanizacije u gradnji, zaštitu postojeće i razvoj buduće komunalne infrastrukture te zaštitu i očuvanje postojećih i davanja mogućnosti za razvoj budućih javnih površina. 

POVEĆANA OBVEZNA UDALJENOST IZMEĐU KUĆA I ZGRADA

Prema novom GUP-u, visina građevina u poslovnom centru Gruž smanjena je s 35 na maksimalno 22 metra. Niske i srednje visoke građevine, prema novim pravilima, trebaju se graditi na minimalnoj udaljenosti od tri metra od susjedne međe. Inače, u važećem planu ta udaljenost mogla je biti i manja (1 metar), pod uvjetom da nema otvora s te strane, no sada se to mijenja. Visoke građevine grade se na udaljenosti od najmanje H/2 (polovica visine građevine) od susjedne međe. Drugim riječima, kako je najveća dopuštena visina građevine 22 metra, tada je propisani razmak minimalno 11 metara, čime se štite okolne građevine i prostor. Postotak izgrađenosti nije mijenjan, ali je povećavan postotak obveznog hortikulturnog uređenja u pojedinim zonama. 

 

Nadalje, uveden je detaljni i nedvosmisleni pojmovnik, razrađena definicija etaža građevine te nadzemni i podzemni koeficijent iskorištenosti. Također je definirana i visina vila, a sprječava se negativni trend apartmanizacije u gradnji te se investitore striktno ograničava na broj funkcionalnih jedinica koje mogu imati u građevinama. Dosad se ograničavao samo broj stanova dok su investitori pod poslovne prostore znali smještati nesrazmjeran broj apartmana. 

Kako su odgovorili iz Grada Dubrovnika, uveden je broj i definicija funkcionalnih jedinica čime je definiran kapacitet stambenih i stambeno-poslovnih građevina. U tom smislu, niska građevina je definirana kao građevina stambene ili stambeno-poslovne namjene s najviše tri funkcionalne jedinice, srednje visoka građevina je građevina stambene ili stambeno-poslovne namjene s najviše četiri funkcionalne jedinice dok je visoka građevina, građevina stambene ili stambeno-poslovne namjene s najviše 20 funkcionalnih jedinica. 

Također je propisano kako najviše 30 posto bruto razvijene površine niske, srednje visoke i visoke stambeno-poslovne građevine može biti poslovne namjene.

SMANJUJU SE VISINE GRAĐEVINA 

Osim novih odredbi oko propisane minimalne udaljenosti između građevina te broja funkcionalnih jedinica, novi GUP predviđa i smanjenje propisane maksimalne visine građevina. Najviše dopuštene visine tako se smanjuju s 15 metara na kosom i 13 metara na ravnom terenu na 13 metara na kosom i 11 metara na ravnom terenu. Iz gradske uprave navode kako su upravo takve građevine inicirale najviše problema jer su se kao takve interpolirale između postojećih znatno nižih građevina. Stoga se novim odredbama ograničava investitore na biranje između etaže nadzemnog podruma ili etaže suterena što također smanjuje visinu građevina za jednu etažu čime se u konačnici opet štite okolne građevine i prostor. 

Okolne građevine i gradske prometnice nastojat će se zaštititi i izmjenama odredbi koje se tiču podrumskih etaža, posebno onih potpuno ukopanih. Prema novom GUP-u, obveza investitora bit će micati takve podrume na minimalnu udaljenost od pet metara od prometnica i minimalno jedan metar od granica susjednih čestica. Do sada su investitori mogli ići na sve strane do samih granica.

HORTIKULTURA I SKLAD KAO PRIORITETI 

Kako su odgovorili iz Grada Dubrovnika, cijeli niz izmijenjenih odredbi usmjeren je i na uređenje i čuvanje postojećeg terena i obveze investitora za hortikulturnim oplemenjivanjem prostora. Tako uređeni teren uz građevinu smije varirati više ili manje od 1,5 metra od linija postojećeg terena, potpuno ukopani podrumi se moraju zatrpati s metrom zemlje, a uređenje predvrtova prema ulici postaje obvezno. 

Osim toga, novim se GUP-om uređuje i pitanje rekonstrukcija kojima su do sada odredbe davale više mogućnosti nego kod nove gradnje što je često stvaralo nesklad u prostoru i odstupanja od urbanističkih standarda. Kako navode iz Grada, navedeno je posebno trebalo sagledati u kontekstu proteklih legalizacija čime se znatno nagrađivalo one koju su gradili mimo zakona. Prema predloženim odredbama, rekonstrukcije se smiju razvijati na isti način kao i nova gradnja, a posebna odredba u odnosu na formiranje građevnih čestica i utvrđivanja zemljišta za redovitu uporabu štiti neevidentiranu komunalnu infrastrukturu čime ista više ne može biti dio građevnih čestica. Kombinacijom svih navedenih izmjena nastojat će se postići sklad u budućim gradnjama i projektima u prostoru grada čiji je prostorni izgled tijekom godina već bitno narušen.

GUP KAO PREDUVJET ZA VAŽNE PROJEKTE 

Uz sprečavanje devastacije prostora, novi GUP će omogućiti i realizaciju planiranih važnih gradskih projekata za koje nije moguće ishoditi dozvole bez izmjena i dopuna jer ih postojeće prostorno planske odredbe ne prepoznaju. Neki od tih projekata su dječji vrtić u Komolcu, azil za životinje na Grabovici, stanovi za liječnike u kompleksu Opće bolnice Dubrovnik, rekonstrukcija i uređenje prihvatilišta za beskućnike na području Batahovine, mogućnost gradnje i implementiranje sustava manjih javnih garaža u svim dijelovima Grada, uređenje i integracija obalnog pojasa Rijeke dubrovačke - cesta, riva, pomorski promet, vezovi i sl.

*Članak je objavljen u tiskanom izdanju Dubrovački dnevnik Petkom

Komentiraj članak

Komentari