U 60. godini života

Napustio nas je dr.sc. Željko Kurtela

Nakon duge i teške bolesti, preminuo je dr. sc. Željko Kurtela u 60. godini života.

Željko Kurtela rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu brodostrojarskog usmjerenja. Nakon završene srednje škole plovi na brodovima „Jugolinije“ (Croatia line) kao vježbenik stroja radi stjecanja uvjeta za polaganje ispita za časnika stroja. Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci diplomirao je 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera pomorskog prometa brodostrojarskog smjera.

Poslije završenog školovanja ponovno se zapošljava na brodovima „Jugolinije“ kao časnik stroja. Nakon stjecanja zvanja upravitelja stroja plovi na LNG tankerima strane kompanije „STNM Hyproc“. Kao pomorac je pohađao više stručnih tečajeva za održavanje brodskih sustava, te stekao deset dopunskih osposobljenosti za izobrazbu pomoraca. Od strane svojih kompanija upućivan je na više stručnih tečajeva u svezi održavanja i rukovanja novim brodskim sustavima i strojevima.

Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci zapošljava se 1988. godine. Na Pomorski fakultet u Dubrovniku prelazi 1989. godine. Na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku izabran je u nastavno zvanje predavača 1996. godine. U nastavno zvanje višeg predavača izabran je dva puta, 2002. godine i 2007. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 23. rujna 2008. godine, znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 21. listopada 2011. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2. travnja 2015. godine.

Završio je program poslijediplomskog znanstvenog studija Tehnička eksploatacija sredstava u pomorskom prometu, modul Upravljanje sustavima broda na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Magistrirao je 2002. godine obranivši magistarski rad pod naslovom „Tehnološki model školsko-istraživačkog broda“ i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci pohađao je doktorski studij modul Tehnološki sustavi u pomorskom prometu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Metodologija postupanja vodenim balastom na brodu“ obranio je 15. siječnja 2008. godine čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet.

Od 2004. do 2008. godine odlukom rektora Sveučilišta u Dubrovniku na Pomorskom odjelu imenovan je voditeljem studija Brodostrojarstvo. Za pročelnika Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku izabran je 2008. godine, a ponovni izbor uslijedio je 2012. godine. Od 2012. godine do 2016. godine obnašao je dužnost prorektora za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku. Bio je voditelj diplomskog studija „Pomorstvo“.

Izvor: unidu.hr

Komentiraj članak

Komentari