BEZ KONCESIJE

MJEŠTANI TVRDE Vidjelica Mirjana Dragičević-Soldo betonira plažu na svojoj parceli na Hvaru

Međugorska vidjelica Mirjana Dragičević-Soldo ima parcelu u Sućuraju na Hvaru koju je, prema tvrdnjama mještana, devastirala. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, vlasnici kuće i parcele zaista su Mirjana i Marko Soldo. Slobodna Dalmacija ju je pokušala kontaktirati no nisu dobili odgovor.

- Dala je betonirati i popločati plažu, a onda je još i potjerala Sućurane koji su se tu inače dolazili okupati. Devastira i radi privatnu plažu na devastiranom, a institucije ne reagiraju - svjedoči profesorica Suzana Kačić-Bartulović, koja je ovaj primjer uzurpacije pomorskog dobra ranije prijavila nadležnima.

Iz Državnog inspektorata kazali su da će obići devastirano područje.

- Inspekcijski nadzor nad betoniranjem i popločanjem platoa u uvali Blace u Sućurju na otoku Hvaru bit će uvršten u plan inspekcijskog nadzora u idućem razdoblju - poručuju. 

Odgovor je tražen i od Splitsko-dalmatinske županije.

- Betoniranje na pomorskom dobru, kao ni uzurpacija istoga, nisu dozvoljeni. Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sućuraj za 2019. na mikrolokaciji Uvala Blace predviđeno je 15 ležaljki i 15 suncobrana. Prema dostavljenoj fotografiji vidimo da nije riječ o istoj lokaciji. Slijedom navedenog, možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju. Za uvalu Blace, općina Sućuraj, otok Hvar do danas UO za turizam nije zaprimio nijednu prijavu, ni preko internetskog obrazaca niti direktno e-mailom ili poštom. Vaša prijava bit će proslijeđena nadležnim institucijama; Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj - najavili su iz Županije za Slobodnu Dalmaciju. ​

Komentiraj članak

Komentari