Naknade

KOJA SU IM PRAVA? Brojni putnici jučer su ostali ogorčeni zbog otkazanog leta Croatia Airlinesa

Brojni putnici ostali su ogorčeni zbog otkazanog leta Croatia Airlinesa jučer u 13:10 sati iz Dubrovnika za Zagreb.

Postoje prava putnika u zračnom prometu koja se primjenjuju ako je let unutar EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a ili izvan EU-a, ako vaš let stiže u EU iz zemlje izvan EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a, ako vaš let kreće iz EU-a prema zemlji izvan EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a ili izvan EU-a, ako niste već dobili povlastice (naknadu, preusmjeravanje, pomoć zračnog prijevoznika) za probleme povezane s letom na tom putovanju na temelju relevantnog zakona zemlje izvan EU-a.

Naknade za otkazani let ovise o predviđenoj udaljenosti destinacije, a one iznose 250 eura za 1500 km i manje, 400 eura za više od 1500 km unutar EU-a kao i sve ostale letove duljine od 1500 do 3500 km te 600 eura za više od 3500 km, prenosi Dubrovački dnevnik.

Na naknadu imate pravo ako ste obaviješteni manje od 14 dana prije planiranog datuma polaska.

Prije svega potrebno je poslati pritužbu prijevozniku, potom pritužbu nacionalnim tijelima.

Nacionalno tijelo trebalo bi pružiti neobvezujuće pravno mišljenje o daljnjem postupanju s vašim zahtjevom.

Na kraju, mogu se upotrebiti subjekati za alternativno rješavanje sporova odnosno platforme za internetsko rješavanje sporova

Alternativno rješavanje sporova i internetsko rješavanje sporova dostupni su samo stanovnicima EU-a.

I možete pokrenuti i sudski spor. Za letove između zemalja EU-a (koje obavlja jedan zračni prijevoznik) možete podnijeti zahtjev za naknadu na temelju pravila EU-a upotrebom europskog postupka za sporove male vrijednosti. Zahtjev možete podnijeti u mjestu polaska ili u mjestu dolaska. Predmet možete iznijeti i pred sudovima u zemlji nastana zračnog prijevoznika. Vremenski rokovi za pokretanje postupka na nacionalnom sudu protiv zračnog prijevoznika utvrđeni su u skladu s nacionalnim pravilima o pokretanju postupka u svakoj zemlji EU-a.

Sve detalje možete pronaći ovdje.

Komentiraj članak

Komentari