Ekonomija

Kako je HNB zapaprio populistima u Saboru?

Naslovi poput “HNB je u 2017. napravio najveći gubitak u povijesti - preko 2,5 milijarde kuna i to skriva” i medijska paljba u Saboru koja je loše maskirala stezanje političke šape prema središnjoj banci od iduće godine teško da će biti moguća.

Od 1. siječnja 2021. HNB će primjenjivati Smjernice ECB-a po kojima će sastavljati financijske izvještaje, predviđaju nove zakonske izmjene čija je javna rasprava upravo završila. Po novom nerealizirani dobici od tečajnih razlika i promjene tržišnih cijena neće ulaziti u izvještaj o dobiti ili gubitku već će financijski rezultat biti isključivo razlika prihoda i rashoda središnje banke. Vrijedi primijetiti da Smjernice nisu obavezne do uvođenja eura, ali ih nacionalne središnje banke mogu i ranije implementirati, piše Poslovni dnevnik.

Upravo je "paprinata" kategorija - nerealizirane tečajne razlike - donijela gubitke HNB-u u zadnje dvije godine. U spomenutoj 2017. minus je iznosio 2,55 milijardi kuna što je novinarima “ekskluzivno” otkrio Ivan Lovrinović taman uoči saborskog glasanja o reizboru guvernera. Premda je tada ostvario operativnu dobit, u konačnici je gubitak bio rezultat “negativnih nerealiziranih tečajnih razlika u ukupnom iznosu od 2,64 milijarde kuna, a koje su bile posljedica jačanja eura u odnosu na dolar i kune u odnosu na euro". U godišnjem izvješću stoji da bi tečajni gubici bili ostvareni da su međunarodne pričuve bile uložene i u bilo koju drugu svjetsku rezervnu valutu (zbog jačanja kune u odnosu na sve njih). 

U 2018. negativne tečajne razlike bile su bitno manje, oko 603 milijuna kuna, a gubitak na kraju godine iznosio 468,3 milijuna kuna. 

Primjena Smjernica ne znači, međutim, da gubitak nije nemoguć, ali je vjerojatnost  vrlo mala pa je izgledno da će svi oni kojima je HNB trn u oku biti prisiljeni pronaći novu municiju za napade.

Komentiraj članak

Komentari