PONUDE SE PRIKUPLJAJU PISMENIM PUTEM

JVP LIBERTAS Objavljeno javno nadmetanje za prodaju vozila

Rok za dostavu ponuda je: 15. prosinca 2016. godine do 13.00 sati, te će se odmah po isteku tog roka pristupiti otvaranju svih pravovremeno pristiglih ponuda.

Prodaju se:

NAPOMENA: vozila se prodaju svaki zasebno te je stoga u ponudi potrebno jasno naznačiti, ako se daje ponuda za više vozila, kolika je ponuđena cijena za svako pojedino vozilo.

Više na službenim stranicama JGP Libertas.

Komentiraj članak

Komentari