Malešov govor

Hajdukovi poslovni planovi - bolje ne čitati! (VIDEO)

Hajdukove uprave rijetko su navijače upoznavali sa svojim poslovnim planovima. Na Glavnim skupštinama dioničari i navijači često su im poručivali da oni koji nemaju plan ne znaju ni gdje idu, ni gdje su došli.

U sklopu priprema za Gradsko vijeće na kojem će službeni Hajduk pokušati "nagovoriti" vijećnike da Grad Split bude jamac za kredit - javnost očekuje prezentaciju plana budućeg rada Kluba na osnovu kojeg se kredit misli vratiti. U iščekivanju projekcije posjetimo se kakve smo planove do sada gledali (i slušali), prenosi Dalmacijanews.com.

Elaborat o preoblikovanju je imao plan za 2009. i 2010.

Prvim su nas razveselili tadašnji predsjednik i dopredsjednici Skupštine dr. Ante Nosić, Mirko Klarić i prof. Vinko Bajrović koji su potpisali elaborat o preoblikovanju i prospekt kojim su vabili ulagače i navijače - buduće dioničare. Između ostalog iz prospekta preoblikovanja našli smo i projekciju prihoda i rashoda za 2009. i 2010. godinu.

U navedenim projekcijama se planirao rashod 10% manji od prihoda te se očekivalo da će Hajduk ostvarivati dobit od oko 6,5 milijuna kuna godišnje.Obje godine su prošle pa smo analizirali planirano i ostvareno. U 2009. godini prihod je umjesto 62 milijuna kuna bio čak 111 milijuna kuna (najviše zahvaljujući transferu Nikole Kalinića i Drage Gabrića). Već je tada zamijećen trend pada zarade od marketinga koji je na 79% ostvarenja (od planiranih 32 milijuna kuna, zaradilo se 25 milijuna kuna). Nažalost i rashodi su premašili plan za 96%, te se na plaće igrača umjesto planiranih 9 milijuna kuna troši 37 milijuna kuna, na kupnju igrača se umjesto 7 milijuna kuna potrošilo 21 milijun kuna, a ostali rashodi (intelektualne usluge, promidžba, reprezentacija...) su umjesto 3 milijuna čak 15 milijuna kuna.

U 2010. je loša i prihodovna strana koja je dosegla samo 58 milijuna kuna (iako su prihod od transfera i ulaznica premašili plan za +78%). Najveći razlog za 10 milijuna kuna manje prihoda od planiranog je to što smo godinu završili samo sa 37% ostvarenja planiranih prihoda od sponzora, tv prava i pripadajuće zarade. Rashodi su, nažalost, ostali identični kao i u 2009. te su dosegli 108 milijuna kuna (točno 50 milijuna kuna više nego su planirali). Uz to su plaće prve momčadi skočile za 8 milijuna kuna u odnosu na godinu prije, što je pet puta više od planiranog (ukupo 45 milijuna kuna na prvotimce). Također se potrošilo i oko 14 milijuna kuna više od plana na osnovne materijale, organizaciju utakmica, putovanja, intelektualne i druge usluge.
Plan za 2012. prezentiran na Skupštini dioničara

Nakon Glavne skupštine u srpnju, na kojoj je prezentirao rezultate rada svog predhodnika, Hrvoje Maleš je obećao da će prezentirat plan rada budućeg Hajduka na sljedećoj skupštini (koja se dogodila u studenom). Dioničari koji su pohodili Glavnu skupštinu imali su priliku poslušati presjek dotadašnjeg rada i čuti projekciju za 2012. uz napomenu da je na prezentaciji koja se na videu ne vidi prikazan očekivani proračun za 2012. godinu koji je iznosio oko 80 milijuna kuna.

Ključni detalji 20-minutne prezentacije:

- transparentnost poslovanja prema navijačima i dioničarima
- cilj će uvijek biti: prvenstvo, kup i Europa
- misija: moderni europski klub
- strategija: jak razvoj iz omladinske škole
- model igre: agresivan i napadački

- u omladinskoj školi tipizirani ugovori, sa 100% odštete Hajduku
- 265.000 eura/godišnje smanjili plaće igračima + se jedan igrač odrekao buduće odštete (oko 100.000 eura)
- revidiran ugovor sa Umbrom (dobili 30% zarade), uvedena robna marka "Moj Hajduk"
- obišli sve sponzore i prenijeli im novu misiju i viziju
- revidiran sustav nabave
- napravljen organorgam revizije radnih mjesta
- najavljeno raspisivanje javnog natječaja za poslovne prostore
- projekt Barcelona (smanjena cijena) i ostvarili dugoročan i kratkoročan cilj (prezentacija Hajduka u svijetu i zarade)
- došli su na 44 igrača (sa 50)
- uloženo u umjetnu travu i dvoranu (cca. 250.000 eura iz tekuće likvidnosti)
- projekt NK Primorac - uložili preko milijun kuna
- reorganizacija omladinske škole, uveli sustav nagrađivanja trenera smanjivanjem osnovne plaće i uvođenje bonusa za dobre rezultate
- agencijom "Naprid Bili" žele biti servis razvoju mladih igrača, ne samo biti menadžerska agencija
- planiraju povećati kapacitet stadiona (javnom privatnim partnerstvom) nadograditi tribine
- proširili skautsku bazu
- rad s klubovima u Dalmaciji
- od 2012/13 uvode brojače na stadion
- prodaja pića na stadionu: povećanje prihoda od suradnje sa Carlsbergom
- prva polovica 2012. otvaranje muzeja po uzoru na najveće europspke klubove
- pred sezonu 2012/13 opet dolazi renomirani klub ili revitalizaciju trofeja Marjan
- turneja Australija/Amerika

Sama projekcija prihoda je oko 80 milijuna kuna od koje bi 50% (dakle 40 milijuna kuna) činila zarada od transfera, dok bi se ostalih 40-ak milijuna trebalo namaknuti od sponzora, ulaznica i prodaje robne marke, dresova i pića na stadionu. Ukoliko su do sada sponzori bili na nekih 10-ak  milijuna kuna, navijači i ulaznice na 15 milijuna kuna, ostaje 15-ak milijuna kuna koje treba dodatno zaraditi. Naravno treba i sadašnji minus, kao i rashode u ovoj godini držati pod kontrolom, da bi se ostvarila, najavljena, minimalna dobit na kraju godine.

Na Glavnoj skupštini na kojoj ćemo pregledavati poslovanje iz ove godine (a ta će se održati 2013. godine) vidjet ćemo koliko je planiranog prihoda (i rashoda koji ih prate) zaista i realizirano.

Komentiraj članak

Komentari